Tilbake til nek.no

Modul IV – Nasjonale prosjekter

Er du interessert i å vite mer om nasjonale prosjekter?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 27. sept

NEK inviterer til kurs i nasjonale prosjekter for komiteledere. Dette er den fjerde modulen av 4 i utviklingsprogrammet for komiteledere. Modulen beskrives av nøkkelordene nasjonale publikasjoner, organisering og arbeidsgrupper, oversettelser, samt FAQ og tolkninger.

Målgruppen er alle ledere av standardiseringskomiteer. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

Praktisk informasjon 

Spørsmål og diskusjoner underveis til hvert tema.
Presentasjoner vil gjøres tilgjengelig for deltakerne etter arrangementet.
Vi tar opptak. 

Kristoffer Gjertsen
Fagsjef forsvar og beredskap, NEK
Kristoffer Gjertsen
 • Velkomst 
 • Informasjon om Utviklingsprogram for komiteledere 
 • Modul 4 – Dagens tema og forelesere 
 • Praktisk informasjon

Fagsjef samferdsel, NEK
Gunnar Gjesdal
 • EKs retningslinjer, muligheter og prosesser for utarbeidelse av nasjonale publikasjoner. 
 • Ulike typer publikasjoner. 
 • Gjennomgang av faser (fra oppstart til publikasjon) 

Tommy Lundkvam
Fagsjef lavspenning, NEK
Tommy Lundekvam
 • Hensiktsmessig organisering av arbeidsgrupper ved utarbeidelse av nasjonale publikasjoner. 
 • Organisering av arbeidet – Innspill, kommentarer, interne høringer 
 • Arbeidsrutiner – Fildeling 

 

(Oppfordre deltakerne til å dele sine egne erfaringer og rutiner.) 

Lars Ihler
Fagsjef overføring og distribusjon, NEK
Lars Ihler

Oppfølging og kvalitetssikring av oversettelser fra internasjonale publikasjoner. 

 •  Ledelse av kvalitetssikringsarbeid 
 •  Meningstro oversettelser 
 •  Eksempler på tidligere problemstillinger 
 •  Konsistent bruk av korrekt terminologi 

Trond Salater
Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr, NEK
Trond Salater

Introduksjon – Hva er FAQ og tolkninger?
Utarbeidelse av FAQ og tolkninger. 

 • Hvordan utarbeides FAQ og tolkninger og hvordan gjøres disse tilgjengelige, for eksempel på NEK.no 
 • Skillet mellom FAQ/tolkning og prosjektering, hvilke henvendelser komiteen bør behandle 
 • Fremgangsmåte dersom henvendelsen gjelder en referanse i standarden, som det er naturlig at en annen komite behandler 

Kristoffer Gjertsen
Fagsjef forsvar og beredskap, NEK
Kristoffer Gjertsen
 • Oppsummering av Modul 4 
 • Avslutning 

Registrering

Dato
27.09.2022 fra 09:00 til 11:00
Adresse
Webinar
Pris

Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.