Søknad om reisestøtte

Formålet med reisestøtte er å stimulere til økt norsk deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

The Dubai Fountain

Retningslinjer for tildeling

Utgangspunktet for tildeling er å stimulere til deltakelse i møter hvor nasjonalkomiteene har særlige interesser, eller har en forpliktelse til å være representert.

Følgende kategorier prioriteres: 

  • Delegater til hovedmøter/plenumsmøter
  • Medlemmer fra akademia og små og mellomstore bedrifter (SMB)
  • Utvalgte områder kan også gis prioritet

Komitemedlemmer kan søke om reisestøtte ved å fylle ut og sende inn skjemaet under.

Søknad om reisestøtte

Søknaden gjelder reisestøtte til deltagelse i regionalt og internasjonalt standardiseringsarbeid