Søknad om reisestøtte

Formålet med reisestøtte er å stimulere til økt norsk deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

The Dubai Fountain

Retningslinjer for tildeling

Utgangspunktet for tildeling er å stimulere til deltakelse i møter hvor nasjonalkomiteene har særlige interesser eller har en forpliktelse til å være representert. Søknad om reisestøtte gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet under som vil gå til ansvarlig fagsjef.

Det gis i utgangspunktet kun reisestøtte til deltakelse i møter hvor Norge har P-medlemskap på IEC-nivå. Søknadsbeløpet skal ligge innenfor fastsatte maksimalsatser og refusjon skjer etter regning. NEK budsjetterer årlig for reisestøtte. Søknader kan avvises dersom budsjettet overskrides. 

Søknad om reisestøtte

Søknaden gjelder reisestøtte til deltagelse i regionalt og internasjonalt standardiseringsarbeid