Søknad om reisestøtte

Formålet med reisestøtte er å stimulere til økt norsk deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

The Dubai Fountain

Retningslinjer for tildeling

Utgangspunktet for tildeling er å stimulere til deltakelse i møter hvor nasjonalkomiteene har særlige interesser, eller har en forpliktelse til å være representert. 

Søknad om reisestøtte gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet under, som vil gå til ansvarlig fagsjef.

Det gis i utgangspunktet kun reisestøtte til deltakelse i møter hvor Norge har P-medlemskap (Participating member) på IEC-nivå.

Søknadsbeløpet skal ligge innenfor fastsatte maksimalsatser og refusjon skjer etter regning.

Søknad om reisestøtte

Søknaden gjelder reisestøtte til deltagelse i regionalt og internasjonalt standardiseringsarbeid