Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer

IEC

Komitearbeidet følger regler og retningslinjer både for det nasjonale og det internasjonale arbeidet. Det er viktig for arbeidsprosessene og standardene som utvikles at alle komitemedlemmer følger samme regler og retningslinjer. Vi anbefaler derfor at både eksisterende og nye medlemmer studerer og holder seg oppdatert om innholdet i dokumentene som presenteres nedenfor.

Alle som kan tenke seg å delta i komitearbeid vil også ha nytte og glede av å lese dokumentene. Derfor: hvis du arbeider med elektroteknikk i det daglige og dette er en type arbeid som du trives med så er du velkommen til å kontakte oss. Du finner knapp for melding av interesse nedenfor.

 

Retningslinjer for komitearbeid og utarbeidelse av publikasjoner

Vedtatt av styret 11. desember 2020.

NEK RET:2020

Økonomisk støtte til reiser

I enkelte tilfeller hvor NEK anser norsk deltakelse på regionale og internasjonale standardiseringsmøter som viktig for nasjonal interesse har NEK de siste årene tilbudt mulighet for reisestøtte som et bidrag for at komitemedlemmer skal kunne delta på regionale og internasjonale standardiseringsmøter. Dette er i hovedsak et tiltak rettet mot akademia og SMB

Kriterier og søknadskjema for reisestøtte til komitemedlemmer

Veiledning for norske deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid

Den vil også være aktuell for nasjonalt arbeid ettersom prinsippene som legges til grunn for arbeidet er tilsvarende nasjonalt som internasjonalt.

Deltakerveiledning i standardiseringsarbeid

Etiske regler for NEK, herunder arbeid i NEKs normkomiteer

Disse regler gjelder alle ansatte i NEK og personer som arbeider innenfor regelverket som gjelder NEKs normkomitéer. Reglene kommer i tillegg til Regler for utarbeidelse og fastsettelse av Norske Elektroteknisk Normer.

Etiske regler i standardiseringsarbeid

IEC code of conduct for delegates and experts

Dokumentet viser til IECs veiledende regelverk om god opptreden ved deltagelse i internasjonalt standardiseringsarbeid.

IEC Code of conduct for technical work

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan NEK samler inn og bruker personopplysninger i sin virksomhet. Dette grunnet den nye EU forordningen for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR),  som trer i kraft fra 1. juli.

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Liste med Patentdeklarasjoner mottatt av NEK

CEN-CENELEC Guide 8 definerer vanlig CEN- og CENELEC- praksis i forhold til patenter og IPR, og beskriver en systematisk prosedyre for implementering av praksis utviklet på internasjonalt nivå av ISO og IEC (se ISO/IEC Directives Part 1, Reference to patented items, og Part 2, Annex F).

Patentdeklarasjoner mottatt av NEK

 

 

Bli medlem

Ønsker du komitemedlemskap, fyll ut og send inn skjemaet.

Søk om medlemskap

     Ja   Nei