Landstrømsforum

«Letteste» alternativet for lavspent landstrøm

«Letteste» alternativet for lavspent landstrøm

Siemens AS

Elektrifisering av skipsfarten

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.

Landstrømsforum

Landstrømsforum er en arena for aktører som er knyttet til Landstrømsforsyning. Forumets formål er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder.

Denne siden inneholder informasjon om forumets medlemmer og aktiviteter. Mandat med rammer og mål kan lastes ned på denne siden.

Arbeidsgruppe 1 – “Standardisering” (AG 1)

 

 • Medlemmer

  Medlemmer

  Amundsen Birger Cathwell AS
  Andersen Kjetil Sea-Electric AS
  Arnesen Jane Lyngdal havn
  Bachmann Mehammer Eirill SINTEF Energi
  Berntzen Jørn Hafslund Nett
  Birkelund Ove Svein Amokabel
  Eggum Eirik NVE
  Enge Sigurd Miljøstiftelsen Bellona
  Eriksen Sverre DNVGL
  Ferstad Ronny Fjord1
  Gjesdal Gunnar NEK
  Granheim Ivar NEXANS NORWAY AS
  Hemnes Jarle Westcon Power & Automation AS
  Holm Thor Skagerak Nett
  Høven Thomas Siemens AS (Gruppeleder AG1)
  Håkonsen Tore Bjørn NEXANS NORWAY AS
  Jeftic Svjetlana Skagerak Nett
  Jepsen Torben Grenland Havn IKS
  Knudsen Peter Castberg Powercon AS, DK
  Langli Hoel Aleksander NEXANS NORWAY AS
  Nilsen Lars N. Lapp Norway AS
  Oftedal Bjørn Inge REN AS
  Pettersen Lasse Johan Bravida avd. Tromsø
  Sjømoen Tone-Mette Statens strålevern
  Stavland Ståle LOS Elektro As
  Tegner Mats Cavotec
  Thorsen Vidar A T Sjøfartsdirektoratet
  Vik Sigurd Electro Automation Austevoll
  Østrem Trond UiT Narvik

   

Arbeidsgruppe 3 – “Rammevilkår” (AG 3)

 • Medlemmer

  Medlemmer

  Andersen Tor NEK Landstrømforum
  Berg Thor-Andre BKK
  Blix Øyvind Viktor Troms Kraft Nett AS
  Breiteig Oddvin NELFO
  Dahl Viggen Andrea TrønderEnergi Kraft AS
  Danielsen Jon Danielsen
  Eggum Eirik NVE
  Erdal Kenneth Kystrederiene
  Fjell Stian Oslo Havn KF
  Hau Steines Siri NVE
  Ianssen Christina Miljøstiftelsen Bellona
  Kjærnli Arild NEK
  Koi Stein-Iver Norsk Industri (Energi og Elektro)
  Krohn Dale Kjell-Christian ACEL AS
  Lærød Ståle OneCo Sør AS
  Meisler Terje Robert Trondheim Havn
  Moen Odd Siemens AS
  Oftedal Bjørn Inge REN AS
  Paulsen Jan Kjetil Miljøstiftelsen Bellona
  Rygvold Olav Fornybarklyngen, Trondheim
  Solheim Johanne Norske Havner
  Tokle Kurt Troms Kraft Nett AS
  Vartdal Thor-Erik Skagerak Energi
  Wilhelmsen Einar ZERO

   

Styringsgruppen