Landstrømsforum

Future of the Fjords, Brødrene AA

Future of the Fjords, Brødrene AA

Brødrene AA

Elektrifisering av skipsfarten

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.

Landstrømsforum

Forumet vil ha deltakere som gjenspeiler et bredt interessefelt og har som formål å:

 • Oppnå felles forståelse for hvilke utfordringer man står overfor og hvilke prioriteringer som er nødvendig.
 • Være en nøytral og faglig arena for interessenter der disse kan oppnå konsensus rundt aktuelle problemstillinger knyttet til elektrifisering av skipsfarten.
 • Bidra til å tydeliggjøre hvilke endringer som kan være nødvendig knyttet til regelverk, tarifferingsregimer og standardiseringsutfordringer.
 • Bidra til at valg som gjøres av ulike parter blir bedre koordinert og at partene samspiller bedre.
 • Bedre informasjonsflyt ved å formidle trender og beslutninger, og utarbeide informasjons-materiale.

Tor Andersen er engasjert som prosjektleder og vil lede arbeidet med Landstrømsforum.

Mandat for landstrømsforum

Organisasjonskart

Arbeidsgruppe 1 – “Standardisering” (AG 1)

Mandat Standardisering rev. 02

 • Rapporter
 • Medlemmer

  Medlemmer

  Andersen Kjetil Sea-Electric AS
  Arnesen Jane Lyngdal havn
  Backmann Mehammer Eirill SINTEF Energi
  Enge Sigurd Miljøstiftelsen Bellona
  Eriksen Sverre DNVGL
  Ferstad Ronny Fjord1
  Gjesdal Gunnar NEK
  Hemnes Jarle Westcon Power & Automation AS
  Holm Thor Skagerak Nett
  Høven Thomas Siemens AS (Gruppeleder AG1)
  Jepsen Torben Grenland Havn IKS
  Karlsen Tor NEXANS NORWAY AS
  Knudsen Peter Castberg Powercon AS, DK
  Langli Hoel Aleksander NEXANS NORWAY AS
  Nilsen Lars N. Lapp Norway AS
  Oftedal Bjørn Inge REN AS
  Olson Ronny LOS Elektro As
  Sjømoen Tone-Mette Statens strålevern
  Thielemann Christian
  Thorsen Vidar A T Sjøfartsdirektoratet
  Vik Sigurd Electro Automation Austevoll
  Østrem Trond UiT Narvik

Arbeidsgruppe 2 – “Kapasitetsbehov” (AG 2)

Mandat Kapasitetsbehov rev. 2

 • Referater
 • Medlemmer

  Medlemmer

  Arnesen Jane Lyngdal havn
  Bjørshol Einar KYSTVERKET – Kystforvaltningsavdelingen
  Blix Øyvind Viktor Troms Kraft Nett AS
  Eggum Eirik NVE
  Ferstad Ronny Fjord1
  Fjell Stian Oslo Havn KF
  Hjellbakk Pettersen Julie NTNU
  Hoel Aleksander Nexans Norway AS
  Holm Thor Skagerak Nett
  Ianssen Christina Miljøstiftelsen Bellona
  Jeftic, Svjetlana Skagerak Nett
  Karlsen Tor Nexans Norway AS
  Krohn Dale Kjell-Christian ACEL AS
  Lindal Ask Ibsen NTNU
  Lærød Ståle OneCo Sør AS
  Oftedal Bjørn Inge REN AS
  Paulsen Jan Kjetil Miljøstiftelsen Bellona
  Rønnevik Joachim Statens Vegvesen
  Tokle Kurt Troms Kraft Nett AS

Arbeidsgruppe 3 – “Rammevilkår” (AG 3)

Mandat Rammevilkår rev. 3

 • Referater
 • Medlemmer

  Medlemmer

  Andersen Tor NEK Landstrømforum
  Berg Thor-Andre BKK
  Breiteig Oddvin NELFO
  Dahl Viggen Andrea TrønderEnergi Kraft AS
  Eggum Eirik NVE
  Erdal Kenneth Kystrederiene
  Fjell Stian Oslo Havn KF
  Hau Steines Siri NVE
  Ianssen Christina Miljøstiftelsen Bellona
  Kjærnli Arild NEK
  Koi Stein-Iver Norsk Industri (Energi og Elektro)
  Krohn Dale Kjell-Christian ACEL AS
  Lærød Ståle OneCo Sør AS
  Meisler Terje Robert Trondheim Havn
  Moen Odd Siemens AS
  Oftedal Bjørn Inge REN AS
  Olav Rygvold Fornybarklyngen, Trondheim
  Paulsen Jan Kjetil Miljøstiftelsen Bellona
  Solheim Johanne Norske Havner
  Vartdal Thor-Erik Skagerak Energi
  Wilhelmsen Einar ZERO

Styringsgruppen