Landstrømsforum

«Letteste» alternativet for lavspent landstrøm

«Letteste» alternativet for lavspent landstrøm

Siemens AS

Elektrifisering av skipsfarten

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.

Landstrømsforum

Landstrømsforum er en arena for aktører som er knyttet til Landstrømsforsyning. Forumets formål er å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder.

Denne siden inneholder informasjon om forumets medlemmer og aktiviteter. Mandat med rammer og mål kan lastes ned på denne siden.