Tilbake

Du kan være med å lage standarder!

Standarder utvikles i standardiseringskomiteer hvor alle har muligheten til å påvirke uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. Komiteen NK 128 arbeider med sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. De står blant annet bak NEK EN 50110-1, som sammen med FSE danner sikkerhetsreglene for elektriske anlegg.  

Sikkerhet er av avgjørende betydning i bransjer som arbeider med elektriske installasjoner og anlegg. Sikkerhetsstandarder, som NEK EN 50110-1:2023, spiller en nøkkelrolle i å definere og regulere disse standardene. Hva mange kanskje ikke er klar over, er at du som bransjeprofesjonell har en verdifull mulighet til å forme og påvirke fremtidige sikkerhetskrav gjennom deltakelse i relevante komiteer.

Du kan påvirke standardene

NK128 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, er en standardiseringskomite som blant annet står bak NEK EN 50110-1.  Hvis du ønsker å bidra til revisjonen av NEK EN 50110-1 og påvirke standarden i tråd med norske behov og krav innen elektrisk sikkerhet, er deltakelse i NK128 den ideelle muligheten for deg. Din ekspertise og innsikt vil spille en nøkkelrolle i å forme fremtidige utgaver av standarden og sørge for at den er relevante for norske forhold og din bedrift.

Europeiske standardisering er åpen for nordmenn

BTTF 62-3 (Board Technical Task Force 62-3) er det europeiske motstykket til NK128, og sorterer under det europeiske standardiseringsorganet Cenelec. Denne komiteen er ansvarlig for tilpasningen av internasjonale elektrotekniske standarder til det europeiske regelverket. Arbeidet i komiteen er viktig for å sikre harmonisering av krav til sikkerhet på tvers av landegrenser. Det er fritt for alle nordmenn å delta i komiteen, så sant man også er medlem av NK 128.. Ved å delta i BTTF 62-3 får du muligheten til å samarbeide med eksperter fra ulike land og arbeide på et bredere internasjonalt nivå.

Alle er like verdifulle

Det unike aspektet ved disse komiteene er at alle medlemslandene har like muligheter til å delta og påvirke standardenes innhold. Dette betyr at uavhengig av hvor du kommer fra, blir din erfaring og innsikt verdsatt. Du har en reell mulighet til å bidra til utviklingen av globale standarder for elektrisk sikkerhet og forbedre bransjens praksis på tvers av nasjonale grenser.

Faglig nettverk

I en komite vil du møte andre engasjerte og kunnskapsrike deltakere fra hele bransjen. Deltakelse i en standardiseringskomite gir derfor en unik mulighet til å utvide kompetansen gjennom faglige diskusjoner.  Samtidig blir du en del av et stort nettverk av fageksperter. Totalt er det nærmere 1.000 medlemmer i NEKs komiteer.

Hvordan blir du medlem av en komite?

Hvis du ønsker å lære mer om de ulike komiteene du kan engasjere deg i og hvordan du kan bli en del av arbeidet med å forme fremtidige standarder for elektrisk sikkerhet, oppfordrer vi deg til å besøke NEK’s komitéside. Ditt engasjement kan spille en avgjørende rolle i å forbedre elektrisk sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Sammen kan vi sikre at bransjen fortsetter å utvikle seg med fokus på sikkerhet og kvalitet.

 

Les mer om komitearbeid!