NEK 486:2021

Krav til sikkerhet for sekundær batterier og batteriinstallasjoner

-Sikker drift av litium-ionbatterier

NEK 486:2021 har som mål å bidra til tilfredsstillende sikkerhet ved installasjon og drift av stasjonære litium-ionbatterier.

Dette er en norsk oversettelse av den internasjonale og europeiske standarden EN IEC 62485-5:2020 Safety requirements for secondary batteries and battery installations – Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries. Oversettelsen er utarbeidet av standardiseringskomité NEK NK 21/120. Teksten i den internasjonale standarden IEC 62485-5:2020 ble godkjent av CENELEC som en europeisk standard uten noen modifikasjoner.

Pris
kr 1335,- eks. mva.

Om produktet

Denne standarden anvendes for stasjonære litium-ionbatterier. De beskrevne sikkerhetskravene inkluderer beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av stasjonære litium-ionbatterier. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet ved drift av batterier og batteriinstallasjoner.

For elektrisk sikkerhet (beskyttelse mot elektrisk sjokk) viser standarden til NEK 400:4-41, der den originale NEK EN IEC 62485-5:2020 viser til NEK IEC 60364-4-41. I Norge ivaretar NEK 400 de fleste aspektene/kravene i normserien IEC 60364. Merk også at denne standarden blir en normativ referanse i NEK 400:2022, og må følges for sikker beskyttelse mot både direkte og indirekte berøring.

Av det øvrige innholdet i standarden omhandles forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm, samt tiltak mot eksplosjonsfarer. Videre omhandles beskyttelse mot skade av elektrolytt, plassering og kapsling, og krav til ladestrøm.