Tilbake

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Tekst: Arild Kjærnli

Transportsektoren står for 30% av utslippene av klimagasser. Dette er ikke bærekraftig, og noe må endres. Løsningen ligger i elektrifisering. Dette er imidlertid ikke uten hindringer. For å avdekke utfordringene og finne løsninger for samferdsel har NEK etablert Eltransportforum.

Eltransportforum er et initiativ fra NEK for å avdekke hindre og finne løsninger slik at transportsektoren kan bli elektrifisert. Forumet er nå godt i gang under ledelse av Jan Tore Gjøby fra NAF, og de første møtene er gjennomført. Gjennom møtene har flere problemstillinger utkrystallisert seg, som krever videre debatt og utredning for at samferdsel skal elektrifiseres.

Forutsigbarhet for elektrisk samferdsel

I veitransport er sjåførene underlagt strenge krav til hviletid. Hver 4,5 timer må en sjåfør ha minst 45 minutters pause. Denne pausen er det naturlig å bruke til lading av kjøretøyet. Det krever imidlertid forutsigbarhet. Sjåføren må vite at det er tilgjengelig en plass for lading og han må vite at det er tilstrekkelig kapasitet når han skal stoppe. Det må også finnes betalingsløsninger som gjør at forretningstransaksjonen foregår sømløst. Samtidig vet vi også at mye av transporten på norske veier blir foretatt med utenlandske kjøretøy og sjåfører. Disse er også avhengig av den samme forutsigbarheten som norske transportører. Løsninger for lading, kommunikasjon og betaling må derfor baseres på internasjonale standarder

Ladestasjon

Maks tillatt hastighet for en lastebil i Norge er i dag 80 km/t. I løpet av de 4,5 timene med kjøring kan en sjåfør maksimalt bevege seg 36 mil for å holde seg innenfor lovverket. I praksis en del kortere.  Det må derfor være en fornuftig avstand mellom ladestasjonene. Rekkeviddeangst og vogntog fullt med fisk er sannsynligvis en dårlig kombinasjon. For å elektrifisere tungtransporten må derfor et nettverk av ladestasjoner etableres, og gjerne tettere enn dagens bensinstasjonsnett.

Tilstrekkelig elektrisitet

En grunnleggende forutsetning for elektrifisering av samferdsel er tilgangen på tilstrekkelig strøm. I dag er det fortsatt en overproduksjon av elektrisitet. Tilstrekkelig strøm er per i dag ikke en utfordring. Dette kan selvfølgelig endre seg i takt med den generelle elektrifiseringen av samfunnet, men foreløpig ligger dette ett stykke inn i fremtiden.

Nettet er en utfordring for elektrisk samferdsel

Det største hinderet for elektrifiseringen av tungtransport er det norske strømnettet. Et krav til lading av tungtransport er at ladestasjonen alltid må levere tilstrekkelig effekt. En større lastebil har behov for 1 MW i 50 minutter. Som et tenkt eksempel kan man ha 4 ladeplasser, som alle krever 1 MW. Totalt snakker vi da om at en ladestasjon har behov for 4 MW.

I store deler av landet har det ikke tidligere vært behov for den effekten et nettverk av ladestasjoner vil kreve og derfor er nettet dimensjonert deretter. Konsekvensen er at det ikke er mulig å få frem tilstrekkelig kapasitet til mange av ladestasjonene som må bygges. Den enkle løsningen er å bygge ut nettet. Enkelt, men dyrt og det tar tid. Svært lang tid. En mer fornuftig og pragmatisk løsning er å installere batterier i tilknytning til ladestasjonen. Man kan da lade batteriene i perioder med lite trafikk og bruke lagret energi til å gi tilstrekkelig kapasitet i travle perioder.

Behov for standardisering

– Skal elektrifisering av tungtransport lykkes er standardisering av alle deler i prosessen en helt essensiell faktor. Standardiseringen må baseres på internasjonale standarder. Samferdsel foregår på tvers av landegrenser. Løsningene må gi samme forutsigbarhet enten bilen kommer fra Snåsa eller Tyrkia. Baserer man elektrifiseringen på nasjonale løsninger er dette en rask vei til å spille fallitt, forteller Jan Tore Gjøby.

 

Les mer om Eltransportforum!