Eltransportforum

Elektrifisering av transportsektoren

Foto: Adobe Stock

Prosjekter

Standardisering innebærer å bli enige om løsninger. I Eltransportforum jobber NEK for at enkeltsaker kan avklares for å komme raskere til enighet på et nasjonalt nivå.

Dette kan gjøres ved prinsippvedtak som representerer enighet i medlemsmassen. Ved videre behov for standardisering kan Eltransportforum også foreslå standardiseringsprosjekter til de respektive nasjonale, europeiske eller internasjonale komiteene.