Eltransportforum

Elektrifisering av transportsektoren

Foto: Adobe Stock

Prosjekter

Standardisering innebærer å bli enige om løsninger. I Eltransportforum vil NEK jobbe for at enkeltsaker kan avklares for å komme raskere til enighet på et nasjonalt nivå.

Dette kan gjøres ved prinsippvedtak som representerer enighet i medlemsmassen, ved videre behov for standardisering kan ETF også foreslå standardiseringsprosjekter til de respektive nasjonale, europeiske eller internasjonale komiteene.

AG 2 – Transportkorridorer og ladeparker for tyngre kjøretøy:
ETF_AG2_Referat 2022-04-22
ETF_AG2_Referat_2022-03-25
AG 5 – Lufthavner:
ETF_AG5_Referat_2022-03-18