Tilbake

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Tekst: Kristoffer Gjertsen

Teknisk dokumentasjon er en sentral leveranse i de fleste prosjekter og avgjørende ved gjennomføring, overlevering og drift. Hvordan kan standarder bidra til en god og effektiv håndtering og utforming av teknisk dokumentasjon? Hvordan skape en forståelse og forventningsavklaring mellom leverandør og oppdragsgiver?

Krav til teknisk dokumentasjon gjøres ofte gjeldende gjennom bestilling og kontrakt, men ofte er det også henvisning til metode for utforming av teknisk dokumentasjon i standarder. Det vil i mange tilfeller også være krav i regelverk og direktiver og på den måten en obligatorisk leveranse. Dokumentasjonen er ofte en del for å ivareta den grunnleggende sikkerheten for et produkt.

Standardene for teknisk dokumentasjon finner man i porteføljen til IEC TC 3 og NEK NK 3. Komiteene har et tett samarbeid med sine søsterkomiteer i ISO og Standard Norge og mange av standardene gjelder på tvers av ansvarsområdene til organisasjonene. Disse standardene omtales som «dual-logo» standarder, altså referanser som starter med IEC/ISO eller ISO/IEC.

Informasjonshåndtering

Informasjonshåndtering eller dokumentasjonshåndtering handler om å ha kontroll på informasjon og dokumenter slik at det kan hentes fram ved behov og at man kan stole på at man har korrekt variant og versjon.

Eksempler på standarder:

IEC 62023 Structuring of technical information and documentation
IEC 81355-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Classification and designation of information — Part 1: Basic rules and classification of information

Regler for utforming av dokumenter

Dette området handler om regler for utarbeidelse av dokumenter som leveres med elektroteknisk utstyr og installasjoner. Reglene fokuserer på informasjonen som skal inkluderes og hvordan den skal presenteres for å bli korrekt forstått.

Eksempler på standarder:

IEC 61082-1 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules
IEC/IEEE 82079-1 Preparation of information for use (instructions for use) of products – Part 1: Principles and general requirements

Strukturering av informasjon og dokumentasjon

Strukturering av anlegg/installasjoner og tilhørende informasjon er avgjørende for effektiv prosjektering, etablering og drift. Entydige identifikatorer for objekter er avgjørende for å sikre konsistens i dokumentasjonen og sammenheng mellom dokumentasjonen og de fysiske objektene i anlegget/installasjonen.

IEC/ ISO 81346-serien omfatter strukturering av anlegg og referansebetegnelser og består av følgende standarder:

IEC 81346-1 Part 1: Basic rules
IEC 81346-2 Part 2: Classification of objects and codes for classes
ISO 81346-10 Part 10: Power supply systems
ISO 81346-12 Part 12: Construction works and building services
IEC 81346-14 Part 14: Manufacturing systems (under utarbeidelse)
ISO TS 81346-101 Part 101: Power plants – Modelling concepts and guidelines for power supply systems (under utarbeidelse)

Grafiske symboler

Bruken av internasjonalt standardiserte grafiske symboler bidrar til effektiv utarbeidelse av dokumentasjon for produkter og installasjoner, samt til økt forståelse av dokumentene.

NEK NK 3 har samlet de mest relevante symbolene i NEK 144.

Anvendelse av standardene for vindkraft – TIM Wind

TIM Wind – Technical Information Management for the Wind Industry, er et prosjekt hvor utstyrsprodusenter og kraftselskaper har gått sammen for å enes om hvilke standarder de ønsker å etterleve for utforming og håndtering av teknisk dokumentasjon. Dette er blant annet IEC 81355, IEC 81346 og IEC 82079.

Prosjektgruppen består av representanter fra Vestas Wind Systems, Siemens Gamesa Renewable Energy, Nordex, GE Vernova Offshore Wind, Ørsted, Vattenfall, Statkraft, TrønderEnergi, RWE, Equinor, og DNV.

Aktiviteter innen teknisk dokumentasjon framover

Det pågår flere prosjekter i IEC innen teknisk dokumentasjon, både revisjoner og nye standarder.

Se arbeidsprogram på IEC sine sider:

IEC – TC 3 Dashboard > Projects / Publications: Work programme, Up-to-date Project Plans, Publications, Stability Dates, Project files

Gratis webinar 10. april

Vi ønsker også å invitere til et gratis webinar om RDS 10. april. Påmelding til dette arrangementet finner dere her:

Gratis webinar – Strukturering av anlegg og referansebetegnelser 2024 – NEK

Meld deg på selv om tidspunktet ikke passer – du får tilgang til opptak i etterkant!

Meld deg på gratis webinar om RDS!