Tilbake

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

30. januar er det to år siden regjeringen lanserte sin satsning «Grønt industriløft». Høsten 2023 fulgte regjeringen opp denne med et veikart 2.0. Her pekes det inn mot ni prioriterte satsningsområder. To av disse er prosessindustrien og manufacturing. I likhet med de øvrige syv satsningsområdene vil man måtte støtte seg på standarder i stort mon. Dette for å sikre kvalitet, pålitelighet og bærekraft. Standarder vil være et viktig fundament for å gjennomføre Grønt industriløft.

Bærekraftig industri

Ni prioriterte sektorer

Havvind, solindustri, batterier, hydrogen, CO2-håndtering, prosessindustri, manufacturing, maritim industri og skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi. Dette er altså regjeringens særlige satsingsområder for Grønt industriløft.

For de fleste, og spesielt de teknisk interesserte, skal det ikke mye tankekraft til for å se at flere ting henger sammen her. I veikart 2.0 benyttes også de velkjente ordene «alt henger sammen med alt».

Standardenes rolle

Internasjonale og nasjonale lover og reguleringer støtter seg i svært stor grad på standarder. Dette for å sikre en god og kvalitetsmessig gjennomføring.

Verdens handelsorganisasjon WTO viser til de tre standardiseringsorganisasjonene ISO, IEC og ITU når det gjelder global handel. Elektriske og elektroniske komponenter og enheter representerer den største varekategorien som omsettes globalt (i verdi).

Innen EU/EØS har vi som kjent mange forordninger og direktiver som viser til harmoniserte standarder. ATEX-direktivet og maskindirektivet er to eksempler på dette. Følger man de harmoniserte standardene fra EU-kommisjonen har man tilfredsstilt kravene i aktuelt direktiv eller forordning.

Prosessindustri og manufacturing

Norsk råvarebasert industri støtter seg i stor grad på åpne standarder. Olje og gassindustrien på sokkelen er et solid eksempel på dette. Standardserien IEC 61508 Functional Safety er sentral når sikkerhetsnivået settes på installasjoner både offshore og i landbasert industri.

Den stadig økte automatiseringen og digitaliseringen gir stor utbredelse og bruk av standardserien IEC 62541 OPC unified architecture. Dette er en standardserie som sørger for god digital kommunikasjon gjennom de forskjellige lagene i «industrihierarkiet», for mange kjent som Perdue-modellen.

Perdue-modellen er også et greit utgangspunkt som kontekst når man diskuterer og setter krav til sikkerhet (safety) så vel som cybersikkerhet (sikring).

Her kommer standardserien ISO/IEC 27000-serien godt til rette for informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT).

Innen OT, altså det cyberfysiske domene, er det spesielt standardserien IEC 62443 (NEK 820) som rettleder og setter krav til cybersikkerhet.

Smart produksjon

Smart manufacturing – eller smart produksjon om man vil – brukes som et «begrep» (terminologi) og har vært i diskusjon i forskjellige interessegrupper og organisasjon i industrien siden man kom i gang med Industri 4.0. Mange brukte nok disse begrepene lenge før det også.

På internasjonalt nivå startet IEC TC 65 en egen ad-hoc-gruppe tilbake i 2015-16, hvor de blant annet utarbeidet et utkast til standard for industri 4.0. Denne arbeidsgruppen er nå etablert som IEC TC 65 WG23 hvor arkitektur for Industri 4.0 utvikles i samarbeid med felles arbeidsgruppe med ISO gjennom ISO/IEC JWG 21.

Industri 4.0 har vært en rød tråd på Hannovermessa som i år arrangeres fra 22 til 26. april. Her er Norge valgt som eneste utvalgte partnerland, og deltagelsen vil samles under fellesbudskapet «NORWAY 2024: Pioneering the green industrialtransition”.

Noen sentrale standarder og publikasjoner fra IEC TC 65 som har vært og sikkert kommer til å bli referert til på årets Hannovermesse er:

 • IEC 63278 Asset Administration Shell for Industrial Applications
 • IEC 63280 MTP Modular Type Package
 • IEC 63365 Digital Nameplate
 • IEC 62264 Enterprise-control system integration (“ISA95”)
 • IEC 61499 Function blocks
 • IEC 62682 Management of alarm systems for the process industries
 • IEC 61511 Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector
 • IEC 62541 OPC UA
 • IEC 62443 Security for industrial automation and control systems
 • ISO/IEC 20922 Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
 • ISO/IEC TR 5469:2024 Artificial intelligence, Functional safety and AI systems

Her kunne man listet opp mange flere standarder. Sentralt for effektiviteten til industrielle produksjonssystemer, enten det er i små og mellomstore bedrifter (SMB) eller store selskaper med distribuerte anlegg, er standardens sentrale rolle. Standardene er avgjørende for verdikjeden og for en sikker og pålitelig produksjonsprosess.

Operatør robot

Påvirkning og deltagelse

Ønsker du å påvirke og ta del i utvikling, læring og bruk av disse standardene, er det NEK NK 65 som er den nasjonale komiteen i Norge som jobber med dette.

NK65 speiler tilvarende arbeid på europeisk og internasjonalt nivå, henholdsvis de tekniske komiteene Cenelec TC 65X og IEC TC 65. Tilsvarende gjør også de øvrige komiteene i NEKs portefølje av tekniske komiteer.

Ta en sjekk i vår oversikt over komiteer. Her vil du ganske sikkert finne en eller annen komite som fanger din interesse. Har du spørsmål så kan du ta kontakt med en av de fagansvarlige for komiteene.

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Cybersikkerhet i forbrukerutstyr og tingenes internett - IoT/IIoT

Dato
10.11.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023