Verktøy

For å gjøre arbeidet enklere for deg som komitemedlem så tilbyr vi ulike verktøy

Foto: Adobe Stock | Gode verktøy gjør standardiseringsarbeidet lettere

Bruk verktøyene!

Det finnes i dag mange nyttige verktøy på hjemmesidene til IEC og CENELEC, bl.a. et felles verktøy som kalles «Collaboration Platform».

Mye informasjon knyttet til komitearbeid ligger åpent, men skal du se på ulike dokumenter må du ha brukernavn og passord.

NEK oppfordrer alle komitemedlemmer til å benytte disse verktøyene aktivt. Bruk også vår FAQ tjeneste, samt følg oss på sosiale medier.

Collaboration Platform

Mange av komiteene benytter Collaboration Platform for lagring av arbeids- og møtedokumenter og dette forenkler distribusjonen av dokumenter. For IEC gjelder dette kun møter hvor en er påmeldt, mens CENELEC distribuerer også de innledende trinn av teknisk standardisering gjennom Collaboration Platform. Flere og flere norske komiteer har etter hvert tatt dette i bruk.

Gå til Collaboration Platform

Expert Management System

Passordet som benyttes i de forskjellige systemene, samt e-post adresse kan byttes i Expert Management System. Etter at du har logget på velg «My personal details» helt øverst i venstremenyen og trykk «Change password».

Gå til Expert Management System

Meeting Registration System (MRS)

Skal du delta på IEC møte? Da må du registrere deg i Meeting Registration System  hos IEC. Når du har logget deg på velger du ønsket møte under «Meetings open for registration».

Etter å ha lest informasjonen som kommer opp klikker du på «Start registration» knappen og fyller ut nødvendig informasjon under hver fane. Når du er ferdig går du tilbake til Summary-fanen og klikker på «Submit registration» knappen. Du vil nå se møtet under overskriften «My meetings» oppe til venstre, og du kan gå inn på det igjen for eventuelt å legge til/forandre informasjon. Godt møte!

Gå til Meeting Registration System

IEC Public Commenting

IEC legger ut forslag til standarder, Committee Draft for Vote (CDV) på websidene sine, så alle kan lese dem og legge inn kommentarer i systemet. Dette er siste stadium hvor tekniske kommentarer blir tatt hensyn til før endelig avstemming. Kommentarene vil bli vurdert i den aktuelle NEK normkomiteen, så dette er en fin mulighet til å hjelpe til med utformingen av internasjonale standarder på ditt område!

Gå til Pulic Commenting

MyNewDocs

IEC gir tilbud om jevnlig å sende deg en oppdatering av «newly released documents» via epost, med linker til disse. Du kan begrense omfanget av tilbudet til kun å gjelde dokumenter fra den/de komité(er) du er medlem av. Fra IECs hovedside, www.iec.ch, velges først myIEC helt øverst (med hengelås foran). Etter innlogging velges «NewDocs» og fanen «MyNewDocs; SETUP».

På denne måten er det svært enkelt å få tak i de nødvendige IEC-dokumenter.

IEC logo

Electropedia

Over 2000 elektrotekniske termer er oversatt til norsk i den internasjonale databasen Electropedia, som eies av IEC. Termene finnes både på bokmål og nynorsk. Oversatte termer finnes innen områdene jording, linjer, ledere, isolatorer, vernesystem/ beskyttelse, elektriske kabler samt eksplosjonsfarlige områder. Electropedia inneholder i dag mer enn 20.000 termer og definisjoner på flere språk og nå også på norsk.

Gå til Electropedia

Workshop Agreements (CWAs)

CENELEC har laget CEN-CENELEC Guide 29. Alle som er involvert i utvikling av CWAs må forholde seg til denne.

Gå til CEN-CENELEC Guide 29

Logonkode og passord

Logonkode og passord skal du ha mottatt da du ble opprettet som komitemedlem. Det benyttes samme passord i “Collaboration Platform”, “Expert Management System” og på hjemmesidene til IEC og CENELEC.

Har du mistet passordet kan du få det tilsendt på nytt ved å trykke på “Forgot my password”  linken øverst på alle sider på IEC’s website. Passordet blir da sendt til e-post adressen som du har registrert hos NEK. Eller benytt link under.

Glemt passord

NEK på sosiale medier

NEK på LinkedIn

Mange av våre artikler og annet relevant fagstoff ønsker vi å dele på LinkedIn. Vi ser frem til å få enda flere følgere og få spredd informasjonen om elektroteknisk standardisering.

Følg oss på LinkedIn

NEK på Instagram

Mange av våre artikler, arrangementer, samt annet relevant fagstoff ønsker vi å dele på Instagram. Følg med på vår Instagramkonto.

Følg oss på Instagram

NEK på Facebook

Vi oppfordrer alle som er interessert i elektroteknisk standardisering til å følge oss på Facebook. Her vil det legges ut linker til interessante fagartikler om standardisering, men også om andre elektrofaglige temaer, samt bilder og oppdateringer fra våre arrangementer.

Følg oss på Facebook

NEK på YouTube

Vi oppfordrer alle som er interessert i elektroteknisk standardisering til å følge oss på YouTtube.

Følg oss på YouTube

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
13.06.2024

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024