NEK 440:2022

Forside NEK 440:2022

Elektriske kraftinstallasjoner

NEK 440 er en bearbeidet norsk utgave av NEK EN IEC 61936-1 og NEK EN 50522 med veiledninger som gir ytterligere informasjon om norske forhold, norske anbefalinger og krav i norske regelverk .

NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske kraftinstallasjoner og i andre del av normen spesifiseres krav til prosjektering og montasje av jording av de samme kraftinstallasjonene.

Samlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. 

Pris
kr 2220,- eks. mva.

Om produktet

Samlingen viser også til gjeldende norske forskrifter i form av veiledninger, som gir en god oversikt over gjeldende regelverk og standarder for prosjektering av elektriske kraftinstallasjoner. 

Standarden passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører. Standarden spiller like mye rolle for alle brukerne for å prosjektere elektriske kraftinstallasjoner og deres jordingssystemer. 

Hele standardsamlingen   er   revidert   og   språklig   gjennomgått   i   forhold   til   internasjonale standarder. Språket er oppdatert og erstatter tidligere versjoner. Figurer og tabeller er oppdatert og flere kapitler har blitt mer presise og tydelige for brukerne.

I forbindelse med fortolkningen av denne standarden omfatter kraftinstallsjoner følgende:

a)   transformatorstasjoner og nettstasjoner inkludert transformatorstasjon for strømforsyning til jernbane;
b)  elektriske installasjoner i master eller stolper. Brytere og/eller transformatorer plassert utenfor et avstengt elektrisk driftsområde;
c)  en (eller flere) kraftstasjoner lokalisert på ett sted.Stasjonsanlegg omfatter generatorer og transformatorer med tilhørende koblingsapparater og alle elektriske hjelpesystemer. Forbindelse mellom kraftstasjonersom er lokalisert på forskjellige steder kommer ikke inn under begrepet stasjonsanlegg;
d)  det elektriske anlegget i en fabrikk, på et industriområde, i en landbrukseiendom, i et næringsbygg eller i offentlig bygning;
e)  elektriske kraftinstallasjoner bygget på konstruksjoner offshore, for produksjon, overføring, distribusjon og/eller lagring av elektrisitet;
f) k abelmast(overgang mellom jordkabelanlegg og luftlinje).

Et stasjonsanlegg omfatter bl.a. følgende utstyr:

Generatorer, motorer og andre roterende maskiner, brytere, transformatorer, omformere, kabler, ledningssystemer, batterier, kondensatorer, jordingssystemer, bygninger og gjerder som er en del av et avstengt elektrisk driftsområde, tilhørende vern, betjenings-, overvåkings-, og hjelpesystemer og store åpne reaktorspoler.

Produkter som henger sammen med standarden

Kjøper man NEK 440 bør man i tillegg ha NEK 144, NEK 400, NEK 420, NEK 445 og flere andre internasjonale standarder relatert til høyspennings kraftinstallasjoner og jordingssystemer.