NEK 440:2015

Forside NEK 440:2015

Stasjonsanlegg over 1kV

NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC og nominelle frekvenser til og med 60 Hz, for å sørge for nødvendig sikkerhet og funksjon i forhold til tiltenkt bruk.

I andre del er standarden anvendelig til å spesifisere krav til prosjektering og montasje av jording av de samme elektriske installasjonene.

Pris
kr 1665,- eks. mva.

Om produktet

I forbindelse med fortolkningen av denne standarden omfatter stasjonsanlegg følgende:

  1. Sekundærstasjon, medregnet sekundærstasjon for strømforsyning til jernbane
  2. Elektriske installasjoner i master eller stolper. Brytere og/eller transformatorer plassert utenfor et avstengt elektrisk driftsområde
  3. En (eller flere) kraftstasjoner lokalisert på et sted. Stasjonsanlegg omfatter generatorer og transformatorer med tilhørende koblingsapparater og alle elektriske hjelpesystemer. Forbindelse mellom kraftstasjoner som er lokalisert på forskjellige steder kommer ikke inn under begrepet stasjonsanlegg.
  4. Det elektriske anlegget i en fabrikk, på et industriområde, i en landbrukseiendom, i et næringsbygg eller i offentlig bygning
  5. Elektriske installasjoner bygget på offshore plattformer, for eksempel vindkraftanlegg

Et stasjonsanlegg omfatter bl.a. følgende utstyr:

Generatorer, motorer og andre roterende maskiner, brytere, transformatorer, omformere, kabler, ledningssystemer, batterier, kondensatorer, jordingssystemer, bygninger og gjerder som er en del av et avstengt elektrisk driftsområde, tilhørende vern, betjenings-, overvåkings-, og hjelpesystemer og store åpne reaktorspoler.

Produkter som henger sammen med standarden

NEK 400, NEK EN 50110-1, Brukerguide for FSE  + en hel rekke normative referanser til andre normer i NEK 440.

NEK utga i september 2015 normsamlingen NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Samlingen ble betydelig omarbeidet i forhold til utgaven fra 2011, en del normkrav er revidert, omfanget er utvidet og det er flere presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

Samlingen og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.