NEK 445:2016

Forside NEK 445:2016

Luftledninger over 1kV

NEK 445:2016 er en standardsamling som har som formål å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

Dette er en norsk oversettelse av EN 50341-1:2012 som erstatter EN 50341-1:2001+ A1:2009 og EN 50423-1:2005 med Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge. Den vesentligste endringen i EN 50341-1:2012 er at EN 50423 har blitt satt sammen med EN 50341 slik at EN 50423 nå er borte.

NEK 445 er for tiden under revisjon av komiteen NEK NK 11 – luftledninger. Ta kontakt med fagansvarlig for mer informasjon.

Pris
kr 2220,- eks. mva.

Om produktet

For elektriske luftledninger med spenning over 1 kV gjelder normsamlingen NEK 445:2016 som norsk elektroteknisk norm. Samlingen inneholder følgende enkeltstandarder:

 • NEK EN 50341-1:2012 – Luftledninger med spenning over 1 kV AC – Del 1:
  Generelle krav – Fellesspesifikasjoner
 • NEK EN 50341-2-16:2016 – Luftledninger med spenning over 1 kV AC – Felles
  Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge
  Denne delen er for tiden under revisjon av NEK NK 11 – luftledninger

Denne språkversjonen har samme status som de offisielle engelske, franske og tyske versjonene.
Denne norskspråklige utgaven er utarbeidet av komite NK/NK11. Dersom det oppstår tvil om
forståelsen av den norske oversettelsen henvises det til den offisielle engelske utgaven. For
eventuelle korreksjoner/rettelser/tolkninger vises til www.nek.no og hjemmesiden til NEK/NK11.

Normen består av to deler:

 • Del 1: Generelle krav – Felles regler (NEK EN 50341-1)
  Del 1 omfatter generelle krav og felles regler gjeldende i alle CENELECs medlemsland.
 • Del 2: Nasjonale Normative Forhold (NEK EN-2-16)

De Normative Nasjonale Forhold (NNA) gjenspeiler nasjonal praksis. De inneholder A-avvik,
spesielle nasjonale forhold (snc) og nasjonale tilføyelser (NCPTs). Nasjonale Normative Forhold
(NNAs) er publisert på engelsk og på det aktuelle landets språk. I denne normsamlingen (NEK 445) er det kun tatt inn norske NNA (på norsk).

NEK 445 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves.