NEK 445:2016

Forside NEK 445:2016

Luftledninger over 1kV

NEK 445:2016 er en normsamling som har som formål å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

Dette er en norsk oversettelse av EN 50341-1:2012 som erstatter EN 50341-1:2001+ A1:2009 og EN 50423-1:2005 med Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge. Den vesentligste endringen i EN 50341-1:2012 er at EN 50423 har blitt satt sammen med EN 50341 slik at EN 50423 nå er borte.

 

Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

For elektriske luftledninger med spenning over 1 kV gjelder normsamlingen NEK 445:2016 som norsk elektroteknisk norm. Normsamlingen inneholder følgende enkeltnormer:

  • NEK EN 50341-1:2012 – Luftledninger med spenning over 1 kV AC – Del 1:
    Generelle krav – Fellesspesifikasjoner
  • NEK EN 50341-2-16:2016 – Luftledninger med spenning over 1 kV AC – Felles
    Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge

Denne språkversjonen har samme status som de offisielle engelske, franske og tyske versjonene.
Denne norskspråklige utgaven er utarbeidet av normkomite NK/NK11. Dersom det oppstår tvil om
forståelsen av den norske oversettelsen henvises det til den offisielle engelske utgaven. For
eventuelle korreksjoner/rettelser/tolkninger vises til www.nek.no og hjemmesiden til NEK/NK11.

Normen består av to deler:

  • Del 1: Generelle krav – Felles regler (NEK EN 50341-1)
    Del 1 omfatter generelle krav og felles regler gjeldende i alle CENELECs medlemsland.
  • Del 2: Nasjonale Normative Forhold (NEK EN-2-16)

De Normative Nasjonale Forhold (NNA) gjenspeiler nasjonal praksis. De inneholder A-avvik,
spesielle nasjonale forhold (snc) og nasjonale tilføyelser (NCPTs). Nasjonale Normative Forhold
(NNAs) er publisert på engelsk og på det aktuelle landets språk. I denne normsamlingen (NEK 445) er det kun tatt inn norske NNA (på norsk).

Endringer fra 2006-utgaven

I normsamlingen er likeledes tabellene for avstander til krysningsobjekter tatt ut og nå henvises det til FEF 2006 eller den til enhver tid siste utgaven av FEF (forskrift for elektriske forsyningsanlegg).

De gamle formlene for avstander mellom fasene er ikke med lenger og det vises til Tillegg F på side 180.

Normsamlingen er i samsvar med de nyeste utgavene av Eurokoder.Det er beskrevet en unik metode for bestemmelse av laster på ledninger og det er nye metoder for dimensjonering og nyutvikling.

Normen beskriver erklæring om samsvar med NEK 445, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene. Videre vil en slik erklæring, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske høyspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde!

Det er ellers noen endringer i alle kapitlene samt språklige endringer nye tegninger og en helt ny NNA.

Denne versjonen har samme status som de offisielle engelske, franske og tyske versjonene.

Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

NEK 445 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves.