NEK 446:2022

Forside NEK 446:2022

Fotovoltaiske solenergisystemer

– Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold

NEK 446:2022 er en samling av tre delstandarder i serien NEK IEC 62446 som omhandler krav for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer.

NEK 400, som er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, henviser direkte til første delstandard i denne samlingen.  

Standarden er på engelsk, men hver av delene har et norsk forord som forteller om innholdet. 

  

Pris
kr 1295,- eks. mva.

Om produktet

NEK 446:2022 er en samling av de internasjonale standardene NEK IEC 62446-1:2016 med tillegg(2018), NEK IEC 62446-2:2020 og den tekniske spesifikasjonen NEK IEC 62446-3:2017. Alle publikasjoner er en del av serien for fotovoltaiske solenergisystemer – krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold.  

  • Del 1 med tillegg omhandler dokumentasjon, oppstartstester og inspeksjon av nettilkoblede systemer. Den er delt inn i to seksjoner: krav til systemdokumentasjon og verifikasjon. NEK 400 refererer direkte til denne delen av NEK IEC 62446 for dokumentasjon, verifikasjon og prøving for idriftsettelse av anlegg.  
  • Del 2 henvises stiller krav til vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer. Standarden stiller krav og gir anbefalinger om vedlikehold av solcellesystemer og systemkomponenter, samt arbeidernes sikkerhet.  
  • Del 3 er en teknisk spesifikasjon som beskriver utendørs infrarød termografering av solcelleanlegg. 

Hovedteksten er ikke oversatt til norsk, men dette vil bli gjort før neste utgave av NEK 446. 

Produktet tilgjengeliggjør viktige deler av en sentral serie av IEC-standarder som er viktig for alle solcelleinstallasjoner. Solcelleinstallasjoner har lang levetid og skifter ofte eierskap i løpet av levetiden til anlegget. Det er derfor svært viktig med korrekt montasje, vedlikehold, dokumentasjon og verifikasjon.  

Del 1 er sentral, ettersom det refereres dirkete til denne delstandarden fra NEK 400 kapittel 7.712. 

Det er planlagt norsk oversettelse og ny utgivelse av 446 når ny 62446-1 foreligger. Denne er forhåpentligvis publisert på engelsk i Q3 2023, og NEK 446 vil derfor trolig være klare for ny utgivelse ila neste år. 

Siden produktet er antatt å ha denne korte levetiden er det priset taktisk lavt. Det koster det samme for hele serien som for en del.