NEK 502:2016

Forside NEK 502:2016

Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Norsk standard for plugger og stikkontakter.  Standarden er basert på NEK IEC 60884-1 med nasjonale tillegg og avvik.

Pris: ,-  eks. mva.
Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

Denne norm, som kun er utgitt på engelsk språk, omfatter og beskriver de plugger og stikkontakter som er vanlig brukt i Norge.

Normen skal anvendes sammen med gjeldende utgave av NEK IEC 60884-1 og angir standard blader og tekniske krav for  plugger og stikkontakter som benyttes i Norge:

  • 2,5 A 250 V plugg for Klasse II utstyr, se SS XVI: Alternativ I dekkes av denne norm.
  • Alternativ II ”Euro plugg” dekkes av NEK EN 50075, og omhandles ikke i denne norm.
  • 2,5 A 250 V stikkontakt for Klasse II utstyr(Euro stikkontakt), se SS XVIa: Dekkes av denne norm.
  • 16A 250V plugg og stikk, Se SS-III og IV
  • 16A 250V plugg for Klasse II utstyr, se SS-XVII: Dekkes av denne norm
  • 25 A 250 V 2P+J plugg og stikkontakt, se SS-X og SS-XI: Dekkes av denne norm. (Denne stikkontakten brukes for komfyrer i faste installasjoner)

Det er komite NK 23B som er ansvarlig for utarbeidelse av og revisjon av disse nasjonale normene og standardblad.