NEK 502:2016

Forside NEK 502:2016

Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Norsk standard for plugger og stikkontakter. Standarden er basert på NEK IEC 60884-1 med nasjonale tillegg og avvik.

NEK 502:2016/Amd 1:2022 – Amendement 1 skal anvendes sammen med NEK 502:2016.

Noen viktige endringer:

• Nye normblader for IP44 16A 250V plugger og bærbare stikkontakter
• Nye normblader for 3P+N+E 400V plugger og stikkontakter
• Referanse til ny IEC standard for stikkontakter med innebyggede USB ladere

NEK 502:2016 Amendement 1:2022 trer i kraft fra 1. juni 2022.

Fra og med 1. januar 2023 er det NEK 502:2016 og NEK 502:2016 Amendement 1:2022 som gjelder for omsetning.

Pris
kr 1015,- eks. mva.
NEK 502:2016/Amd1:2022
Pris
kr 265,- eks. mva.

Om produktet

Denne standarden, som kun er utgitt på engelsk språk, omfatter og beskriver de plugger og stikkontakter som er vanlig brukt i Norge.

Standarden skal anvendes sammen med gjeldende utgave av NEK IEC 60884-1 og angir standard blader og tekniske krav for  plugger og stikkontakter som benyttes i Norge:

  • 2,5 A 250 V plugg for Klasse II utstyr, se SS XVI: Alternativ I dekkes av denne norm.
  • Alternativ II ”Euro plugg” dekkes av NEK EN 50075, og omhandles ikke i denne norm.
  • 2,5 A 250 V stikkontakt for Klasse II utstyr(Euro stikkontakt), se SS XVIa: Dekkes av denne norm.
  • 16A 250V plugg og stikk, Se SS-III og IV
  • 16A 250V plugg for Klasse II utstyr, se SS-XVII: Dekkes av denne norm
  • 25 A 250 V 2P+J plugg og stikkontakt, se SS-X og SS-XI: Dekkes av denne norm. (Denne stikkontakten brukes for komfyrer i faste installasjoner)

NEK 502:2016/Amd 1:2022 publisert 27. mai 2022  skal anvendes sammen med
NEK 502:2016
.

Noen viktige endringer:

• Nye normblader for IP44 16A 250V plugger og bærbare stikkontakter
• Nye normblader for 3P+N+E 400V plugger og stikkontakter
• Referanse til ny IEC standard for stikkontakter med innebyggede USB ladere

NEK 502:2016 Amendement 1:2022 trer i kraft fra 1. juni 2022.

Fra og med 1. januar 2023 er det NEK 502:2016 og NEK 502:2016 Amendement 1:2022 som gjelder for omsetning.

Det er komite NK 23B som er ansvarlig for utarbeidelse av og revisjon av disse nasjonale standardene og standardblad.