NEK 144:2017

Forside NEK 144:2017

Grafiske symboler for el- og ekom-dokumentasjon

NEK 144: 2017 er 6. utgave av håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av el- og ekomnett. Den erstatter tidligere utgave som ble publisert i 2004.

Siden 2004 har elektrofaget blitt mer integrert med det som tidligere ble omtalt som tele- og datanett, nå ekomnett. Dette har ført til økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur.

 

Pris
kr 1100,- eks. mva.

Om produktet

  • inneholder symboler som benyttes i EKOM nett
  • inneholder symboler for styring- og automatiseringssystemer
  • inneholder symboler fro alarmsystemer
  • benytter den informasjon som finnes i IECs symboldatabase;
  • tar utgangspunkt i relevante standarder som NEK 400, NEK 700 m.fl.
  • alle symboler som ikke er internasjonalt standardisert og relevant er fjernet
  • inneholder tegningsregler til de som er nødvendig for å kunne foreta et fornuftig valg av symbol i den aktuelle situasjon (fullstendige tegningsregler er gitt i EN 61082)
  • beskriver hvordan egne symboler kan lages i samsvar med denne håndboken;
  • symboler som er antatt å ha liten utbredelse eller anvendelighet innen de norske elektrotekniske fagmiljøer er fjernet

NEK 144:2017 inneholder et utdrag av symboler fra EN 60617 DB som er ansett å ha størst utbredelse og anvendelse innen elektroteknisk dokumentasjon i Norge. Den definerer et internasjonalt sett symboler for anvendelse i elektroteknisk dokumentasjon. På samme måte som ord kan kombineres for å forme mer kompliserte uttrykk og meninger, kan symbolene i denne håndboken kombineres for lage mer spesialiserte symboler.

Håndboken inneholder også et utdrag av bokstavsymboler fra IEC 60027 som dekker de generelle elektrotekniske anvendelser.

Les mer og kjøp i nettbutikken