NEK TR 750:2023

Forside NEK TR 750:2023

Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere

– En veiledning for å etablere et FTTx-nett

NEK TR 750:2023 gir informasjon om hvordan bredbåndsnett basert på fiberoptiske kabler (FTTx) planlegges og installeres.

NEK TR 750 er skrevet for alle som planlegger, installerer, driftsetter og feilsøkerbredbånds infrastruktur basert på fiberoptisk kabel.

Veiledningen kan også brukes av leverandører av utstyr til FTTx-nett.  

Pris
kr 2106,- eks. mva.

Om produktet

Hensikten med TR 750 er å gi en enhetlig beskrivelse av fremgangsmåter og mulige løsninger for å etablere FTTx-nett. (Fibre To The x, generisk betegnelse for FTTH FTTC osv der H=Home C=Curb osv). Dette er for å sikre en mer ensartet utbygging av nett med bedre kvalitet. Nettene vil bli bedre forberedt for senere oppgradering og utbygging dersom det tas hensyn til faktorene som beskrives i NEK TR 750:2023.  

En prosjektleder hos utbygger eller netter, eller rådgivende ingeniører, får beskrivelser som gir teknisk støtte ved valg av løsning, design og utbygging av FTTx-nett. For EKOM-installatører og montører så er det beskrivelser som går på installasjonsmessige faktorer.    

Kjøper får en veiledning i metodikk, teknologier og fremgangsmåter for etablering av FTTx-nett, som er knyttet opp mot øvrige standarder innenfor fagområdet.  Denne forankringen i et standardverk som er utviklet av et bredt europeisk fagmiljø, gir bedre forutsetninger for å etablere enhetlige løsninger, som er mer bærekraftige og med bedre kvalitet. 

TR 750:2023 er betydelig omarbeidet i forhold til 2015-utgaven. Den er bedre tilpasset norske forhold. Ansvarlig komite er NK 86.