NEK TR 750:2015

Forside NEK TR 750:2015

Fiberoptisk aksess til bruker

– En veiledning for å etablere et FTTx-nett

Det har vært en voldsom økning i utbygging av FTTx-nett de siste årene og det forventes fortsatt vekst i dette fagområdet. Samfunnet er avhengig av bredbåndsinfrastruktur for å fungere. Dette gjelder både innen private, offentlige og næringsmessige anvendelser.

NEK TR 750 sikrer en enhetlig struktur og er med på å høyne kvalitetsnivået på bredbåndstrukturen i Norge. Noe som også gir lengre levetid.

NEK 750 er basert på CLC/TR 50510:2012, som er utarbeidet av CLC/TC 86A, Optical fibre and optical fibre cables. Veiledningen er oversatt til norsk, bearbeidet og tilpasset norske forhold av NEKs normkomité NK 86.

Pris
kr 1.670,- eks. mva.

Om produktet

Standarden er et verktøy for planlegging og installasjon av fiberoptiske bredbåndsnett frem til brukere (FTTx-nett)!

NEK 750 beskriver de ulike former for FTTx som finnes og gir en forståelse for hvor og hvordan disse nettene passer inn i ny og eksisterende infrastruktur. NEK 750 er også med på å øke standardiseringen innen FTTx-nett. Dette gir økt forutsigbarhet for aktører som ønsker å leie, kjøpe eller inngå samarbeid om bruk av FTTx-nett til overføring av tjenester.

NEK TR 750 gir anbefalinger og angir grunnleggende krav som må stilles til en moderne infrastruktur for å møte dagens og fremtidens krav til kapasitet, avstand og kvalitet.

NEK 750 omfatter

  • Planlegging av område- og aksessnett
  • Etablering av noder og tilkobling av brukere
  • Planlegging og etablering av fremføringsveier
  • Planlegging av effektbudsjett
  • Anbefalte fibertyper og installasjonsmateriell