Tilbake

Kunstig intelligens – en del av hverdagen

Tekst: Arild Kjærnli

Kunstig intelligens har vært en del av teknologisk utvikling siden 50-tallet. Først de siste 15-20 årene har man hatt datakapasitet og en tilstrekkelig datamengde til å virkeliggjøre visjonene. Allikevel er det en enkel versjon av kunstig intelligens vi vitner i dag. Fremtiden vil maskiner kunne dra nytte av erfaring og beregninger for å ta selvstendige beslutninger. Akkurat som mennesker.

KI har tatt av

Kunstig intelligens (KI) har blitt en naturlig del av hverdagen og teknologien implementeres i stadig flere organisasjoner og applikasjoner. Med et stadig stigende fokus skulle man tro at KI er en nyvinning, men sannheten er at utviklingen har foregått helt siden 50-tallet.  Imidlertid er det først de siste 15 – 20 årene at man har hatt datakraft og de enorme datasettene man finner i skyen. Arbeidet har derfor blitt intensivert, og køen av nye løsninger og bruksområder bare vokser.

KI gir nye og bedre løsninger

For mange ble mulighetene med KI først visualisert med OpenAIs lanseringen av chatboten ChatGPT i 2022. ChatGPT representerer på mange måter den første chatboten, som fungerer slik en chatbot skal. Den består på mange måter Turing-testen, men fortsatt er det litt igjen. Turing-testen sier at når man ikke kan skille mellom maskin og menneske i en samtale har maskinen demonstrert menneskelig intelligens. Året før lanserte også OpenAI DALL-E som kan generere bilder og illustrasjoner basert på tekst. En skikkelig åpenbaring for mange om hva KI kan være og bety. Selv om ChatGPT er på alles lepper er den langt fra alene. Nær sagt alle utviklere har nå med KI som en del av sin utviklingsstrategi, og stadig flere bedrifter ønsker å innføre KI i sine prosesser. Du møter i dag teknologien i alt fra nettbutikker, søkemotorer og strømmetjenester. Kort sagt – KI har blitt en del av hverdagen.

Tidlig i utviklingen

Selv om vi stadig ser flere løsninger basert på KI, har vi bare sett starten på en utvikling mot mer avansert bruk.  Foreløpig kan KI-løsninger regnes som smale og kan brukes bare innenfor sitt avgrensede område. Selv om ChatGPT har stor kraft og arbeider mange ganger raskere enn et menneske, kan det fortsatt ikke brukes til å kjøre en bil eller spille sjakk.

Det neste steget i utviklingen er generell KI. Med generell KI kan maskinen bruke sin intelligens til å løse alle problemer. Generell KI har vi foreløpig bare stiftet bekjentskap med generell KI gjennom litteratur, tegneserier og film. Terminator er et av eksemplene og Matrix et annet. Felles for disse er at de i stor grad beskriver en utvikling som er svært skremmende. Heldigvis er ikke generell KI noe som er rett rundt hjørnet, vi er langt unna. Allikevel bør ledelsen i ha et bevisst forhold til ansvarlighet og etisk praksis. Ingen er tjent med en teknologi som kan løpe løpsk.

Ledelsesystemer for KI

Som med all annen teknologi er det nødvendig med standardisering og ISO/IEC har utviklet flere standarder som tar for seg KI. Den nyeste standarden ble lansert sent i 2023 og tar seg ledelsessystemer for kunstig intelligens. Standarden bærer navnet NEK ISO/IEC 42001:2023 Information technology – Artificiell intelligence – Management system. Dette er den første standarden i verden for ledelsessystemer i forbindelse med KI. Standarden fastsetter en strukturert måte å håndtere risiko og muligheter innenfor kunstig intelligens. Den tar også for seg de etiske sidene og gir retningslinjer for ansvarlig bruk. Gjennom innføring av standarden i bedriftens ledelsessystemer vil man kunne redusere risiko knyttet til kunstig intelligens og vil samtidig kunne balansere innovasjon og styring. NEK ISO/IEC 42001:23 kan samkjøres mellom andre ledelsessystemer, og alle andre KI-relaterte standarder.

Les mer om NEK ISO/IEC 42001:2023