NEK 702:2020

Forside NEK 702:2020

Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling

NEK 702:2020 er en videreutvikling og oppdatert versjon av NEK 700:2016.

Dette er en norm skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger.

Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser. Normen er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter.

Normen er utarbeidet av NEKs normkomité NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT utstyr.

 

 

Pris: ,-  eks. mva.
Kjøp hele serien NEK 700:2020
Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

NEK 702 gir detaljert informasjon om:

  • Utforming
  • Spesifikasjon, detaljerte krav til kabling inkludert planlegging og tilpasning til tilhørende bygningsfunksjoner
  • Installasjonen iht kravene i spesifikasjonen
  • Operativ drift

Videre gir normen en beskrivelse og gjennomgang av selve installasjonsprosessen og dokumentasjon av kvalitetssikring, sikkerhet og rutiner.

Verdien for deg, normen beskriver i sin helhet hvordan infrastruktur for ekomnett skal installeres, kvalitetsikres og dokumenteres i alle typer bygg og mellom bygg!

Normen gir også utfyllende spesifikasjon av sjekklister, krav til utforming og installasjon, avhengig av anvendelser og elektromagnetisk miljø, infrastruktur og spesielle detaljer i bygningen. Normen setter også krav til separasjonsavstand mellom tvunnet parkabel og elkraftkabler.

Normen spesifiserer minstekrav for jordingsnettverk og utjevningsforbindelser slik at installasjonen oppnår en pålitelig signalreferanse og tilstrekkelig immunitet mot elektromagnetisk interferens (EMI) som overføres i jordingsnettverket.

Ved å benytte NEK 702 vil den som planlegger infrastruktur i det aktuelle bygget på en enkel måte ha et referansegrunnlag å forholde seg til. I tillegg vil kvaliteten høynes slik myndigheten setter krav til i sine forskrifter. Entreprenør som skal installere og dokumentere anlegget vil også ha det samme referansegrunnlag å forholde seg til. Dette gir til slutt, kunden den kvalitet og ytelse som etterspørres.

NEK 702 inneholder følgende deler:

  • NEK EN 50174-1:2018 Del 1 Spesifikasjon av installasjon og kvalitetssikring
  • NEK EN 50174-2:2018 Del 2 Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger
  • NEK EN 50174-3:2013+A1:2017 Del 3 Planlegging og utførelse av installasjoner utendørs
  • NEK EN 50700:2014 Lokal kabling for fiberoptisk distribusjon i aksessnett (FDAN)
  • NEK EN 50310:2016+A1:2020 Utjevningsnett for tele kommunikasjon i bygninger og andre anlegg