NEK 702:2024

Forside NEK 702:2024

Installasjon av kabling

NEK 702:2024 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling, er en standard som skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger.

Standarden beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser.  Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom) forskrifter.

Dette produktet inngår også i standardpakken NEK 700:2024 og NEK 700:2024 installatørpakken.

Standarden er utarbeidet av NEKs komité NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT utstyr.

Pris
kr 2938,- eks. mva.

Om produktet

Standardsamlingen består av:  

  • NEK EN 50174-1:2018+A1:2020 Del 1 Spesifikasjon av installasjon og kvalitetssikring
  • NEK EN 50174-2:2018 Del 2 Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger
  • NEK EN 50174-3:2013+A1:2017 Del 3 Planlegging og utførelse av installasjoner utendørs
  • NEK EN 50700:2023 Lokal kabling for fiberoptisk distribusjon i aksessnett (FDAN)
  • NEK EN 50310:2016+A1:2020 Utjevningsnett for tele kommunikasjon i bygninger og andre anlegg

De viktigste endringene i 2024-utgaven inkluderer:   

  • Endret terminologi fra «kabinett» til «skap».
  • Tillegg A1:2020 i del 1: Korrigert for kategori RP1 med fjermating i 4.1.3.3.1.
  • F.1.2 oppdatert med minste antall prøvinger for ekstern krysstale
  • EN 50700: i tillegg B til tillegg D er det tatt med alternative eksempler på utførelse av FDAN på eiendommer med flere leietakere, i privat forvaltet eiendom og i lokalene til enkeltabonnenter
  • Redaksjonelle forbedringer i EN 50700