NEK 703:2016

Forside NEK 703:2016

Informasjonsteknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre

NEK 703:2016 er en samling av NEK EN 50600 serien som beskriver anlegg og infrastruktur i datasentre. NEK 702 er oppdatert med de normer som forelå 30.05.2016.

Dette er en norm for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Normen beskriver også krav til energieffektivitet og sikkerhet.

Normen er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter.

Normen er utarbeidet av NEKs normkomite NK25/205/215 Sammenkobling av IT utstyr.

 

 

Pris: ,-  eks. mva.
Kjøp hele serien NEK 700:2016
Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

Løsninger i datasentre varierer med formål, sikkerhetsnivå, fysisk utstrekning og innplassering av ulike mobile, temporære eller permanente konstruksjoner. NEK 703 spesifiserer krav og anbefalinger for å hjelpe forskjellige parter i utforming, planlegging, innkjøp, integrering, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og infrastruktur for datasentre.

NEK 703 beskriver også i detalj krav og anbefalinger til energiforsyning, elektrisk distribusjon, sikkerhetsløsninger, jording og utjevningsforbindelser samt lynvern. I tillegg beskrives de ulike risikofaktorer som må vurderes.

Verdien for deg, normen beskriver i sin helhet hvordan datasentre skal planlegges!