NEK 701:2020

Forside NEK 701:2020

Felles kablingssystemer

NEK 701:2020 er en videreutvikling og oppdatering NEK 701:2016.

Dette er en standard for planlegging av felles struktur for alle kommunikasjonssystemer (ekomnett) i alle typer bygg.

Standarden spesifiserer struktur, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting. Standarden er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter.

Normen er utarbeidet av NEKs komité NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT utstyr.

Pris
kr 1785,- eks. mva.

Om produktet

NEK 701 beskriver de aktuelle media som er vanlig å benytte i en bygningsteknisk infrastruktur for ekomnett (elektroniske kommunikasjonsnett). Dette gjelder sambandsklasser, rekkevidder og kategoribegreper for tvunnet parkabel og fiberoptisk kabel.

Standarden beskriver i sin helhet hvordan infrastruktur for ekomnett skal planlegges i alle typer bygg!

Videre gir Standarden en beskrivelse av struktur i spesifikke bygg som: kontorbygg, industrivirksomhet, boliger og datatekniske rom.

Normen gir også utfyllende spesifikasjon av prøving og testing av kvalitet på struktur etter at den er installert i det aktuelle bygget.

Ved å benytte NEK 701 vil den som planlegger infrastruktur i det aktuelle bygget på en enkel måte ha et referansegrunnlag å forholde seg til. I tillegg vil kvaliteten høynes slik myndigheten setter krav til i sine forskrifter. Entreprenør som skal installere og dokumentere anlegget vil også ha det samme referansegrunnlag å forholde seg til. Dette gir til slutt, kunden den kvalitet og ytelse som etterspørres.

NEK 701 består av følgende deler:

  • NEK EN 50173-1:2018 Del 1 Generelle krav
  • NEK EN 50173-2:2018 Del 2 Kontorarealer
  • NEK EN 50173-3:2018 Del 3 Industriarealer
  • NEK EN 50173-4:2018 Del 4 Boliger
  • NEK EN 50173-5:2018 Del 5 Datasentre
  • NEK EN 50173-6:2018 Del 6 Distribuerte bygningstjenester