FEF:2006

Forsidebilde FEF:2006

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 20. desember 2005 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. Justis- og politidepartementets delegasjonsvedtak 1. september 2003.

Pris
kr 324,- eks. mva.

Om produktet

Formålet med forskriften er at  elektriske forsyningsanlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier og samtidig ivaretar den funksjonen de er tiltenkt.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 20. september 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften erstatter forskrifter av 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg.