NEK VL 56:2023

Forside NEK VL 56:2023

Driftssikkerhet

NEK VL 56 omfatter en kort introduksjon til driftssikkerhet og standardisering og en oversikt over standardene i NK 56 sin portefølje.

Veilederen har som formål å gi innsikt i standardene som finnes for driftssikkerhet. Det skal føre til at leseren raskere finner fram til standarden som dekker sitt behov og hva den aktuelle standarden omfatter. 

Pris
kr 00,- eks. mva.

Om produktet

Driftssikkerhet er et viktig hensyn i alle sektorer og bransjer for å sikre drift av utstyr og systemer, unngå nedetid og for økonomiske hensyn i et livssyklusperspektiv.

For å kunne følge opp driftssikkerhet i egen virksomhet og effektivt kommunisere krav og forventninger mellom kunde og leverandør er standarder avgjørende.

Standardene i NK 56 sin portefølje etablerer krav og veiledning innenfor metoder, verktøy og prosesser innen ledelse, kravstilling, design, test, drift og vedlikehold.

Denne veilederen gir innsikt i standardene som finnes for driftssikkerhet. Det skal føre til at leseren raskere finner fram til standarden som dekker sitt behov og hva den aktuelle standarden omfatter.

Last ned gratis