NEK TS 606:2022

Forside NEK TS 606:2022

Cables for offshore installations

– Halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant (HFFR-LS)

NEK TS 606 er en teknisk spesifikasjon som dekker grunnleggende krav til halogenfrie og/eller borevæskebestandige kabler. Dette er utgave nr. 6, engelsk-språklig og den erstatter NEK TS 606:2016.

NEK TS 606 spesifiserer en rekke kabeltyper som egner seg spesielt for maritime miljøer i petroleumsindustrien. Kravene baserer seg på IEC 60092 -350, -360 og -370 –seriene som er utviklet med hensyn på offshore-installasjoner.

Pris
kr 1335,- eks. mva.

Om produktet

Spesifikasjonen gir et komplett sett med krav som er tilpasset offshore-miljøet. Ved å benytte NEK TS 606 er det mindre behov for avtaleparter å lage egne lignende spesifikasjoner.

Dette sparer tid og andre ressurser som f.eks. redusert behov for spesialkompetanse ved utarbeidelse av spesifikasjon!

Med NEK TS 606 får du et utvalg av kabler som tilfredsstiller kravene for mobile og faste offshore-installasjoner.

NEK TS 606 har blant annet strengere krav og tester for «Enhanced oil resistance» og «Mud resistance» enn det IEC 60092-360 krever. Spesifikasjonen beskriver også testmetoder for «Hydrocarbon (HC) fire resistant cables» og «Jet Fire (JF) resistant cables».

Forgjengeren til NEK TS 606 var publikasjonen «Recommended Practice for Specification of Cables», utgitt av Oljeindustriens Landsforening (OLF), som nå er Norsk Olje & Gass. Bakgrunnen for denne spesifikasjonen var industriens behov for å begrense antallet standardiserte kabler som ble benyttet i offshore industrien på slutten av 80-tallet. Ansvaret for spesifikasjonen ble overtatt av NEK og den første utgaven ble publisert som en norsk elektroteknisk norm NEK 606 i 1993.