Tilbake

Internasjonal dag for verdens hav

8. juni er det den internasjonale dagen for verdens hav, en viktig anledning til å reflektere over hvordan vi kan beskytte og bevare våre marine miljøer. Derfor ønsker vi å fremheve NEKs arbeid med havvind og maritime elinstallasjoner.

Havvindforum

Havvindforum er avgjørende for å utvikle og oppdatere standarder for havvindprosjekter. Havvind er en bærekraftig energikilde som bidrar til å redusere klimagassutslipp og bevare havmiljøene våre. Vi jobber med å sikre at installasjon og drift av havvindparker skjer på en sikker og effektiv måte, samtidig som miljøpåvirkningen minimeres.

 

Maritime elinstallasjoner i NEK

NEK jobber med maritime elinstallasjoner som er essensielle for sikkerhet, pålitelighet og bærekraft i den maritime sektoren:

  1. Sjøsikkerhet: Vi utvikler standarder for elektriske systemer om bord på skip og offshore installasjoner. Disse standardene bidrar til økt sikkerhet og pålitelighet, noe som er kritisk for å unngå ulykker og sikre trygge maritime operasjoner.
  2. Energieffektivitet: Ved å fremme standarder for energieffektive elektriske systemer, hjelper NEK med å redusere energiforbruket og utslippene fra skip og maritime installasjoner, noe som bidrar til et renere havmiljø.
  3. Nye drivstoff: Karbonnøytrale drivstoff ser ut til å være løsningen for å nå det endelige målet om null-utslipp for havgående interkontinentale fartøyer. Pilotprosjekter med bruk av hydrogen, ammoniakk, metanol og biogass er under planlegging og standarder for maritime brenselceller er under utvikling.
  4. Innovasjon og digitalisering: NEK fremmer også standarder for digital teknologi og automatiserte systemer i maritime elinstallasjoner, noe som driver frem effektivitet og innovasjon i den maritime industrien.

 

Ved å implementere disse standardene bidrar NEK til å sikre en bærekraftig fremtid for våre hav og marine ressurser.

 

Her kan du lese mer om havvindforum eller maritime elinstallasjoner!

 

Les mer om NEKs havvindforum