Tilbake

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Tekst: Arild Kjærnli

Ventyr SN II AS vant den første auksjonen for konsesjon til å bygge vindpark på norsk sokkel. Nå starter det omfattende arbeidet med å bygge ut Sørlige Nordsjø II til en kapasitet på opp mot 1.500 MW. Bruk av internasjonale standarder vil være avgjørende for å holde kostnadsrammene nede og etablere de gode løsninger. NEK har etablert Havvindforum for å avdekke utfordringer og muligheter basert på standarder.

Første konsesjon for havvind tildelt

Rett før påske, nærmere bestemt 18. mars, ble den første auksjonen for havvind på norsk sokkel i Nordsjøen gjennomført. Først felt ut var Sørlige Nordsjø II, og det var Ventyr SN II AS som vant auksjonen konsesjonen. Dette selskapet er eid av belgiske Parkwind og IKEAs investeringsselskap Ingka, som vant kontrakten. Totalt har havvindanlegget en ramme på 1 500 MW, som vil tilsvare 6-7 TWh i året. Dette vil øke kraftproduksjonen fra vind med nærmere 50 % ut fra dagens nivå.

Sørlige Nordsjø II er bare det første prosjektet for havvind på norsk sokkel. Totalt ser regjeringen for seg en tildeling av konsesjoner som samlet skal gi en kapasitet på 30 GW. Et enormt løfte i lys av dagens totale generatorkapasitet i Norge på 33 – 34 GW. I tiden fram til 2040 vil dette gi et potensiale for norsk leverandørindustri som man ikke har sett siden de gylne tidene i oljeutbyggingen.

– Det er gledelig at havvind på norsk sokkel går over i en ny fase. Dette er noe vi har ventet på lenge og det er fint at vi er ute av startblokka. Imidlertid er det langt fram før den første kraften er klar til forbruk.  Både prosjektering og utbygging vil ta tid. For at dette skal bli lønnsomt må veien gå om internasjonale standarder. Mange av disse har vært i bruk i oljeindustrien og kan også brukes på andre offshoreinstallasjoner, fortelle Jan Sølve Stømer, som er NEKs leder av Havvindstrømforum.

Enorme dimensjoner

Dimensjonene i Sørlige Nordsjø II vindparken er ulikt noen annen vindpark på fastlandet.  Til sammenligning er Norges største vindpark på land Øyfjellet i Vefsn med 72 turbiner med en samlet effekt på 400MW. Dette tilsvarer omtrent en fjerdedel av planlagt kapasitet i Sørlige Nordsjø II, noe som illustrerer hvilke utfordringer man står ovenfor. Riktig valg under planlegging og utbygging blir avgjørende for prosjektets suksess.

– Installasjon av en havvindpark i Nordsjøen er en elektroteknisk utfordring av dimensjoner. Produksjon, kommunikasjon, struktur og overføring skal besluttes og installeres over en felles plattform. Her er det ikke rom for selskapsspesifikke krav. Kravene må være felles for hele prosjektet om man skal ha konkurranseevne og kamp om oppdragene. Havvind vil derfor berøre en rekke av våre komiteer og svært mange standarder, fortsetter Stømer.

Havvindforum finner kravene til havvind

Havvindforum er en arena for samhandling og erfaringsutveksling, noe som skal bidra til å gjøre veien fram til produksjon enklere, billigere og raskere. Produksjon av vindkraft til havs er en tverrfaglig satsning, hvor koordinering mellom ulike fagfelt er avgjørende for suksess. Det finnes mange standarder innenfor elektroteknikk og samlet gir de krav til nær sagt alle typer installasjoner.  Utfordringen i et stort og pionèraktig prosjekt som flytende havvindparker er å finne hvilke standarder man skal basere anlegget på.

-Forumet er åpent for komitemedlemmer av NEK i første omgang, men vi ønsker at alle som er interessert i deltagelse i Havvindforum om å ta kontakt med undertegnede. Allerede nå er mange av de sentrale aktørene på plass, men vi ønsker at flere skal melde sin interesse. Bare på den måten kan vi få de tverrfaglige diskusjonene som er nødvendig for å ro denne muligheten i land, avslutter Jan Sølve Stømer.

Les mer om Havvindforum