NEK 410

Forside NEK 410A:2021

Elektriske installasjoner i skip

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten vedlikeholder denne standarden som inneholder publikasjoner utarbeidet av IEC Technical Committee No.18 «Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units». 

Serien består av to deler:
Del  A: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

Del  2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC.

Disse norske utgavene inneholder de mest sentrale standardene i IEC 60092 serien med oversettelse, samt andre relevante standarder utgitt på engelsk.

 

NEK 410A:2021
Pris: ,-  eks. mva.
NEK 410-2:2010
Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

NEK 410A:2021

Beskrivelse

NEK 410 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i flere deler som hovedsakelig er basert på standarder fra NEK IEC 60092-serien. Denne delen beskriver blant annet design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing. NEK 410 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om maritime elektriske anlegg (FME), og er en metode for å oppfylle forskriften.

Forskrift, veiledning til forskrift og standard angir samlet sett et minimum sikkerhetsnivå. Standardene som inngår i NEK 410 utgjør i tillegg et sentralt henvisnings-grunnlag i IMOs konvensjon SOLAS.

Inneholder følgende standarder

 • NEK IEC 60092-101
 • NEK IEC 60092-201
 • NEK IEC 60092-202
 • NEK IEC 60092-503
 • NEK IEC 60092-504
 • NEK IEC 60092-301
 • NEK IEC 60092-302
 • NEK IEC 60092-303
 • NEK IEC 60092-304
 • NEK IEC 60092-305
 • NEK IEC 60092-306
 • NEK IEC 60092-307
 • NEK IEC 60092-401

Disse kan også kjøpes separat.

NEK 410-2:2010

Beskrivelse

Boken inneholder fem norskspråklige standarder for spesielle skips applikasjoner. Disse utgjør krav til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner og fremdriftsmaskineri, tankskip og skip som fører farlig gods og krav til 3-faseanlegg i mindre fartøy.
Den inneholder også tre engelskspråklige standarder med krav til forlegning av elektriske kabler i alle typer skip, høyspennings landtilkobling for skip, og minimumskrav til emisjon, immunitet, og kriterier for utførelse av elektrisk utstyr relatert til bl.a. EMC og IMO-krav.

Inneholder følgende standarder

 • NEK IEC 60092-204
 • NEK IEC 60092-501
 • NEK IEC 60092-502
 • NEK IEC 60092-505
 • NEK IEC 60092-506
 • NEK IEC 60092-507
 • NEK IEC 60092-352
 • NEK IEC 60092-510DPAS
 • NEK IEC 60533

Disse kan også kjøpes separat.

Følgende normer er ikke med i hverken del 1 eller 2 av NEK 410

 • NEK IEC 60092-203
 • NEK IEC 60092-350
 • NEK IEC 60092-351
 • NEK IEC 60092-354
 • NEK IEC 60092-359
 • NEK IEC 60092-373
 • NEK IEC 60092-374
 • NEK IEC 60092-375