Tilbake

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Håkon Rem er ny leder av NEKs styre fra 1. januar 2024. Han har lang erfaring fra elektroteknisk bransje og arbeider i dag som Vice President Sales and Marketing i Nemko Global AS.

Håkon Rem er i sitt daglige virke Vice President Sales and Marketing i Nemkos globale organisasjon. Nemko er en av de 13 medlemspartene i NEK og standarder har en viktig rolle i virksomheten. Organisasjonen har derfor tradisjon for å engasjere seg sterkt i utviklingen av standarder både nasjonalt og internasjonalt. Håkon Rem har også vært medlem av NEKs representantskap i nærmere 6 år, og har vært med på å legge føringene for NEKs fremgang de siste årene.

Vi har tatt en prat med den nye styrelederen:

Spennende utfordring

-Det er en spennende utfordring å bli leder av NEKs styre. Jeg har allerede innsikt i organisasjonen etter å ha vært medlem i Representantskapet gjennom flere år. Både gjennom dette vervet og mitt daglige virke i Nemko er standarder en stor del av hverdagen min. Jeg tror ikke folk flest har tatt inn over seg hvor viktige standardene er. Det er først når de ikke er på plass at man merker konsekvensene. Dette er noe både politikere og forbrukere bør få et forhold til.

Standarder sikrer global handel

-Et viktig aspekt ved elektroteknisk standardisering er å sørge for at produkter eller installasjoner er trygge å bruke. For å ivareta sikkerheten til elektriske produkter skal disse følge forhåndsdefinerte krav. Kravene finner man i de internasjonale standardene. Når et produkt tilfredsstiller kravene, kan det selges i alle verdensdelene uten store modifikasjoner. De internasjonale standardene er forutsetningen for global handel med elektrotekniske produkter.

Sertifisering gir trygghet

-En viktig del av Nemko sitt arbeid er å veilede norske produsenter slik at produktene oppfyller kravene i internasjonale standarder. Dersom sikkerhetskrav ikke er tilstrekkelig ivaretatt, øker fare for personskader og brann.

Et produkt sertifisert av Nemko merkes med en N som viser at det er testet og godkjent av en uavhengig tredjepart. N-merket har internasjonal anerkjennelse som et bevis for samsvar med relevante sikkerhets- og EMC- standarder.

Norske fagfolk påvirker standardene

-Det er et stort antall norske eksperter som deltar i standardiseringsarbeidet, både nasjonalt og de internasjonale arbeidsgruppene i IEC. Dette arbeidet fungerer som en brobygger mellom industrien og standardiseringsorganene. Alle standarder vil påvirke industrien. Et viktig aspekt ved standarder er at de sørger for at produkter fungerer sammen. Hadde vi for eksempel ikke hatt standarder som ivaretar problematikken rundt elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), kunne mange fått utfordringer. Standardene har da en viktig rolle i å sørge for at produkter ikke ødelegger for andre.

Standarder bidrar til det grønne skiftet

-Med det grønne skiftet ser vi at standardene spiller en viktig rolle. Det har kommet, og kommer, en rekke regulatoriske bestemmelser knyttet til miljø og bærekraft. Disse bestemmelsene kan man oppfylle ved å bruke standarder. I standardene finner man krav til utførelse som sikrer at man holder seg innenfor myndighetenes regler. På den måten er standardene et viktig virkemiddel for å omstille samfunnet til å nå bærekraftsmål.

 

Les om utvikling av standarder!