Tilbake

Hva skjer i 2024?

Er du nysgjerrig på neste års konferanser og webinarer? Her er en oversikt over NEKs arrangementer i 2024!

Batteriseminar – 23. januar på Oslo Kongressenter!

energilagring, batteriseminar, konferanse, arrangementBærekraft og gjenbruk er sentrale temaer når NEK arrangerer batteriseminar den 23. januar 2024.

Dagsaktuelle temaer er myndighetskrav og standarder for innfrielse av eksisterende og nye krav i ny batteriforskrift. Like interessant tror vi at det vil være å få høre mer om praktiske erfaringer fra brukerapplikasjoner for batterier og energilagring både fra forbruker, næring og offentlige bygg. Hva med økonomien i batteriinstallasjonene, og hvordan skal vi kunne ta vare på alle de brukte elbilbatteriene på en elsikkerhetsmessig forsvarlig og samfunnsøkonomisk god måte?

Dette og mer til får du belyst i NEK Batteriseminar 2024.

Når? 23. januar – Meld deg på her!

 

Maritim konferanse 14. februar på Oslo Kongressenter!

Elektrifisering, digitalisering og standardisering er noen av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene som IMO, EU og regjeringen har satt for næringen. Norge har allerede en høy grad av elektrifisering, men for å nå klimamålene og klare omstillingen til et lavutslippssamfunn, vil ytterligere elektrifisering av maritim næring være nødvendig. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder som bidrar til sikre pålitelige installasjoner og fremmer fri handel.

Norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører bidrar med teknologi og løsninger for å imøtekomme kravene, og deltar også i nasjonal og internasjonal standardiseringsarbeid.

Under Maritim konferanse 14.februar vil NEK belyse den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardiseringsarbeid.

Når? 14. februar – Meld deg på her!

 

Samferdselskonferansen, 13-14 mars på Radisson blu Plaza!

Statens vegvesen og fylkene forvalter over 50 000 km med Europa-, riks og fylkesveger i Norge. De elektriske anleggene er essensielle for oppetiden til denne kritiske infrastrukturen. For første gang vil Samferdselskonferansen i regi av NEK arrangeres, dette er et faglig arrangement der du vil møte myndigheter, forvaltere, og leverandører til sektoren. (bilde: Torbjørn Braset)

Konferansen dreier seg rundt NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem som ble lansert i 2021 og vil blant annet omhandle forskriftskrav og regelverk, driftsforhold, utstyrskrav samt elkontroll og prosjekteringsverktøy. NEK 600:2024 er også nært forestående og det kommer nok også elementer fra denne prosessen.

Når? 13-14. mars – Meld deg på her!

Her kan du lese mer om konferanser, kurs & seminarer