Tilbake

Høring på revidert utgave av NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

NEK 600 ble første gang utgitt i januar 2021. Standarden er et resultat av et samarbeid mellom Statens vegvesen og NEK. De elektrotekniske kravene i Statens vegvesens vegnormal N601:2017 Elektriske anlegg ble gjennom samarbeidet overført til en ny, nasjonal elektrotekniske standard. 

Revisjon av NEK 600:2021

NK 300 er standardiseringskomiteen som forvalter NEK 600. Komiteen består av 70 medlemmer fra alle aktører i bransjen. Komiteens medlemmer har høstet erfaringer fra NEK 600:2021 og sammen med revisjon av underliggende standarder. Eksempelvis er en ny utgave av NEK 400 (2022) publisert etter at NEK 600 ble lansert. Tiden er nå moden for revisjon.  

Den reviderte utgaven er ute på åpen høring. Det betyr at alle som er interessert kan lese utkastet og kommentere det. De innsendte kommentarene er viktig for å gjøre standarden mest mulig relevant. Høringsutgaven som nå er publisert er også utvidet med lystekniske krav for veg og tunnel. Det er de tekniske kravene i Statens vegvesens veileder V124 som ligger til grunn for dette. Arne Jørgensen, belysningsansvarlig i Vegdirektoratet, har vært arbeidsgruppeleder for denne delen av revisjonen. 

Samferdselskonferansen 2024

Høringsfristen for denne standarden vil bli noe lengre enn de 12 ukene som er vanlig. Grunnen til dette er NEKs Samferdselskonferanse som vil bli arrangert på Oslo Plaza 13 og 14 mars 2024.  

 – Under samferdselskonferansen vil det bli presentert elementer fra den nye NEK 600. Dette vil gi deltagerne litt ekstra tid til å bidra inn i høringen, forteller Gunnar Gjesdal, som er sekretær i komiteen og fagansvarlig for Samferdsel i NEK. 

De som ønsker å gi innspill til den reviderte standarden bes om å gi så konkrete forslag til endringer som mulig, samt å henvise til linjenummer, sidetall og delkapitler.  

 – Når 70 mennesker skal enes om en standard er det viktig at vi ikke først må bli enige om hva innsender mente, sier Gjesdal smilende.     

Her finner du høringsdokumentene på NEK 600 

Høringsfristen er satt til like over påske, 2. April 2024.     

Meld deg på Samferdselskonferansen