Tilbake

Gratis veileder om driftssikkerhet

De fleste er enige om at driftssikkerhet er et sentralt hensyn ved utvikling av varer og tjenester, fra enkle produkter til komplekse systemer. Men hvordan ivaretas dette hensynet i din virksomhet? NEK har laget en veileder som gir innsikt i standardene som finnes for driftssikkerhet – som er helt gratis! 

veileder, driftssikkerhet

Ny veileder om driftssikkerhet

Driftssikkerhet er evnen til å fungere som det kreves, når det kreves. Begrepet beskriver ikke en konkret egenskap, men er en samlebetegnelse som omfatter blant annet tilgjengelighet, pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet. Det er utviklet standarder som virksomheter og organisasjoner kan bruke for å ivareta driftssikkerhet i sine leveranser. Standardene er generiske og derfor aktuelle for en rekke teknologiske områder, sektorer og bransjer. De dekker et bredt spekter av anvendelsesområder, fra overordnet styring og ledelse til konkrete analysemetoder i alle deler av livssyklusen.

Mange er nok kjent med standardene som beskriver metoder for håndtering av fare og risiko, som Hazard and operability studies (HAZOP studies), Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) og Fault tree analysis (FTA). Porteføljen av standarder for driftssikkerhet omfatter mye mer enn dette. For å gi innsikt i standardene som finnes for driftssikkerhet har NEK laget en veileder: NEK VL 56. Den skal bidra til at leseren raskere finner fram til standarden som dekker sitt behov og hva den aktuelle standarden omfatter. Veilederen gir en kort introduksjon til driftssikkerhet og standardisering, en oversikt over standardene som er tilgjengelig og omfanget til de ulike standardene. 

 

Inndeling av standardene i NK 56 sin portefølje: 

Veilederen er gratis og kan fås her