Om NEK TS 583:2023

Belastning av kabler i distribusjonsnettet

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill på forslag til NEK TS 583:2023, som er utarbeidet av komite NEK/NK 20. NEK TS 583:2023 erstatter NEN 62.75:1975 Norske normer for kraftkabler – Belastningstabeller.

NEK TS 583 omhandler å fastsette verdier for den strømmen som kraftkabler kan belastes med under gitte forutsetninger.

Det er videre angitt hvordan verdiene skal korrigeres når forutsetningene endrer seg. Ved hjelp av tabellverdier og korreksjonsfaktorer er det mulig å finne frem til hensiktsmessige kabeltyper og tverrsnitt, slik at isolasjonen ikke aldres for hurtig på grunn av for høye temperaturer.

Høringsfrist er gått ut!

Hva er på høring?

NK 20 har ved flere anledninger vurdert å trekke tilbake NEN 62.75 fra 1975. Den gamle standarden fra 1975 er i mange sammenhenger erstattet av programvare som kan gjøre mer nøyaktige beregninger.

Imidlertid har NK 20 kommet til at det også er behov for en teknisk spesifikasjon for å kunne gjøre raske, enkle og konservative beregninger uten å ha tilgang til programvare.

NK 20 har vurdert arbeidet opp mot lignende dokumenter som brukes i Sverige og har søkt å harmonisere beregningsgrunnlagene mest mulig. Takk til eksperter fra SEK som har bidratt til dette arbeidet.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til Arild Røed.

Høringsfristen er  16.06.2023. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet

Forvaltere

 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Nye veier
 • Rogaland fylke
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylkeskommune
 • Interesseorganisasjoner
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Nettalliansen
 • Norsk Industri
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Interesseorganisasjoner

 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Nettalliansen
 • Norsk Industri
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter

 • Aas-Jakobsen AS
 • ABB AS
 • AF Gruppen ASA
 • Asplan Viak AS
 • Aventi AS
 • Avinor AS
 • BKK EnoTek AS
 • BMO Elektro AS
 • Bravida Norge AS
 • Bredengen AS
 • Buskerud fylkeskommune
 • Byggenæringens Landsforening
 • Caverion AS
 • COWI AS
 • DNF
 • EBA Entreprenørforeningen
 • Eid Elektro AS
 • Electronova AS
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Giertsen Tunnel AS
 • GeaTech
 • Hareid Group
 • HR Prosjekt AS
 • Hydal AS
 • Hæhre
 • Integra
 • Implenia
 • Ing. Rasmussen & Strand As
 • Jernbaneverket
 • Jøsok Prosjekt AS
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kongelig Norsk Automobilklub
 • KS Kommunenes Sentralforbund
 • Kvinnherad Elektro AS
 • Land Elektriske AS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lastebileiernes Forening
 • LNS AS Strandland
 • MEF Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesta AS
 • Motek AS
 • Multiconsult AS
 • Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • NCC Roads AS
 • Nelfo
 • Nexans Norway AS
 • NHO Transport
 • NMBU
 • Norconsult AS
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • NTNU
 • Nye Veier AS
 • OBOS
 • Omega Holtan AS
 • Oneco AS
 • Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Otera AS
 • Pipelife Norge AS
 • Protan
 • Prysmiangroup Norge
 • Pöyry Norway AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Roadworks
 • Ruter AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Satema AS
 • Scanmatic
 • SET Elektro AS
 • Sika Norge AS
 • SINTEF
 • SINTEF Byggforsk
 • Spenncom AS
 • Tom Staurbakk AS
 • Trafsys AS
 • Traftec AS
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trondheim kommune
 • Trygg Trafikk
 • Veidekke AS
 • VIANOVA
 • Vik Ørsta AS
 • Øglænd System AS
 • Ølen Betong AS

Andre interesser

 • REN AS
 • Standard Norge
 • Statkraft Energi AS
 • Statnett SF

Elektronisk orientering sendt:

Alle medlemmer i standardiseringskomiteene  NK 20, NK 64, NK99