Illustrasjon/bilde laget ved bruk av DALL-E 3, Open AI. Nek 2024

Om Vår elektriske fremtid

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med kommentarer til utkast til ny versjon av rapporten Vår elektriske fremtid.

Vår elektriske fremtid – et veikart for elsikkerhet, er et samarbeidsprosjekt mellom NEK og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Målet er å belyse viktige utfordringer i arbeidet med å opprettholde en forsvarlig elsikkerhet, herunder hvordan denne påvirker samfunnssikkerheten frem mot 2030.

Illustrasjon/bilde laget ved bruk av DALL-E 3, Open AI. Nek 2024

Hva er på høring?

I 2016 og 2017 gjennomførte NEK og DSB et prosjekt som resulterte i rapporten Vår elektriske fremtid. I 2022 ble de samme prosjektpartene enige om at rapporten skulle revideres i 2023.

Omfanget av revisjonsprosjektet har vært å beholde den samme metodikk, struktur og målsetting fra tidligere, men oppdatere kunnskapsgrunnlaget og aggregere relevant informasjon inn i revidert rapport.

Prosjektet gjennomføres i en nivåinndeling, 1, 2, og 3.
Hvor nivå 1 representerer kunnskapsgrunnlaget (rapporter, intervjuer, dokumentanalyser osv.), nivå 2 representerer en raffinering og analysering av innhold fra lag 1 i form av sektor og temaanalyser og nivå 3 representerer rapporter av overordnet karakter.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 12.04.2024 og kommentarfiler sendes til prosjektleder Eirik Sollie, på epost.

Høringsuttalelsene vil kunne offentliggjøres på høringssiden.

 

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring som vil bli sendt ut til medlemmene i referansegruppen.

Det er ønskelig at de instanser som mottar denne høringen også vurderer om det er andre i deres nettverk som bør delta i høringen. I så fall videresende denne informasjonen til de aktuelle.

Meld deg på Høringsmøtet 20. mars