Forside NEK 502:2016
Foto: NEK

Om NEK 502:2016 Amd 1:2022

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill på amendement til NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder.

Utkastet er utarbeidet NEKs komite – NK 23B.

Forskrift om elektriske utstyr (feu) har en henvisning til NEK 502 i § 23 Samsvarsformodning for plugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder. Henvisningen til NEK 502 ble introdusert i 2008 og er siden opprettholdt.

NEK 502 er også henvist til i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Høringsfrist er gått ut!

Charging. The smartphone charging from the socket, with two usb-charger ports.

Hva er på høring?

NEK 502:2016 Amendement 1:2022 er utarbeidet av normkomité NEK/NK 23B og skal benyttes sammen med NEK 502:2016. Dette Amendment 1 utgjør en teknisk revisjon av standard-blad (sheets), oppdatering med referanser og nasjonale forskrifter i tillegg til oppdatering av språk og format.

Ved denne revisjon er det blant annet etter ønske fra markedet lagt til 3 pol stikkontaktsystem for bruk i TN nett på laster med større effektbehov, f.eks. induksjonstopper for komfyr.

Årsaken til at dette ikke er en full revisjon skyldes dens tilknytning opp mot den internasjonale standarden IEC 60884. Denne internasjoanle standarden er under pågående revisjon og komplett ny NEK 502 vil bli utarbeidet når denne er ferdig.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no.

Høringsfristen er 25. februar 2022. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Direktoratet for Byggekvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Samferdselsdepartementet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet
 • Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Justervesene

Forvaltere

 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Nye veier
 • Rogaland fylke
 • Statens vegvesen
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylkeskommune

Interesseorganisasjoner

 • Abelia
 • Boligprodusentene
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Fiberforeningen
 • Finans Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • Norsk Brannvernforening
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Nettalliansen
 • Norges Bonde og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Eiendom
 • Norsk gartnerforbund
 • Norsk Industri
 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter

 • Aas-Jakobsen AS
 • ABB AS
 • AF Gruppen ASA
 • Asplan Viak AS
 • Aventi AS
 • Avinor AS
 • BKK EnoTek AS
 • BMO Elektro AS
 • Bravida Norge AS
 • Bredengen AS
 • Buskerud fylkeskommune
 • Byggenæringens Landsforening
 • Caverion AS
 • COWI AS
 • DNF
 • EBA Entreprenørforeningen
 • Eid Elektro AS
 • Electronova AS
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Giertsen Tunnel AS
 • GeaTech
 • Hareid Group
 • HR Prosjekt AS
 • Hydal AS
 • Hæhre
 • Integra
 • Implenia
 • Ing. Rasmussen & Strand As
 • Jernbaneverket
 • Jøsok Prosjekt AS
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kongelig Norsk Automobilklubb
 • KS Kommunenes Sentralforbund
 • Kvinnherad Elektro AS
 • Land Elektriske AS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lastebileiernes Forening
 • LNS AS Strandland
 • MEF Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesta AS
 • Motek AS
 • Multiconsult AS
 • Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • NCC Roads AS
 • Nelfo
 • Nexans Norway AS
 • NHO Transport
 • NMBU
 • Norconsult AS
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • NTNU
 • Nye Veier AS
 • OBOS
 • Omega Holtan AS
 • Oneco AS
 • Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Otera AS
 • Pipelife Norge AS
 • Protan
 • Prysmiangroup Norge
 • Pöyry Norway AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Roadworks
 • Ruter AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Satema AS
 • Scanmatic
 • SET Elektro AS
 • Sika Norge AS
 • SINTEF
 • SINTEF Byggforsk
 • Spenncom AS
 • Tom Staurbakk AS
 • Trafsys AS
 • Traftec AS
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trondheim kommune
 • Trygg Trafikk
 • Veidekke AS
 • VIANOVA
 • Vik Ørsta AS
 • Øglænd System AS
 • Ølen Betong AS

Forbrukerinteresser

 • Forbrukerrådet
 • Forbrukerombudet

Andre interesser

 • DNV GL
 • Nemko
 • REN
 • Standard Norge
 • Statkraft Energi AS
 • Statnett SF
 • Equinor

Elektronisk orientering sendt:

 • Alle medlemmer i standardkomiteene NK 18, NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 65, NK 79, NK 81, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215