Om NEK 600:2024

NEK inviterer høringsinstansene om å gi innspill til revidert utgave av NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

NEK 600 ble første gang utgitt i januar 2021. Standarden er et resultat av et samarbeid mellom Statens vegvesen og NEK, der de elektrotekniske kravene i Statens vegvesens vegnormal N601:2017 Elektriske anlegg ble overført til en ny standard.

Bransjen har høstet erfaringer fra gjeldende utgave og sammen med ønske om å inkludere lystekniske krav og revisjon av underliggende standarder, er tiden moden for revisjon.

Hva er på høring?

NEK 600 er referert til i vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg.

Høringsutgaven som nå er publisert er utvidet med lystekniske krav for veg og tunnel. Det er de tekniske kravene i Statens vegvesens veileder V124 som ligger til grunn for dette.

De som ønsker å gi innspill til den reviderte standarden bes om å gi så konkrete forslag til endringer som mulig, samt å henvise til linjenummer, sidetall og delkapitler.   

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet på mail til Gunnar Gjesdal.

Høringsfristen er 2. april 2024. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Samferdselsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderiniseringsdepartementet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Mattilsynet (hovedkontoret)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Sjøfartsdirektoratet

Forvaltere

 • Statens vegvesen
 • Nye veier
 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylke

Interesseorganisasjoner

 •  Abelia
 • Boligprodusentene
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Finans Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • NELFO
 • Norges Bonde og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Industri
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter

 • Aas-Jakobsen AS
 • AF Gruppen ASA
 • Asplan Viak AS
 • Aventi AS
 • Avinor AS
 • BKK EnoTek AS
 • BMO Elektro AS
 • Bravida Norge AS
 • Buskerud fylkeskommune
 • Byggenæringens Landsforening
 • Caverion AS
 • COWI
 • ASDNF
 • EBA Entreprenørforeningen
 • Eid Elektro AS
 • Electronova AS
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Giertsen Tunnel AS
 • GeaTech
 • Hareid Group
 • HR Prosjekt AS
 • Hydal AS
 • Hæhre
 • Implenia AS
 • Ing. Rasmussen & Strand AS
 • Integra
 • Jernbaneverket
 • Jøsok Prosjekt AS
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kongelig Norsk Automobilklub
 • KS Kommunenes Sentralforbund
 • Kvinnherad Elektro AS
 • Land Elektriske AS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lastebileiernes Forening
 • LNS AS Strandland
 • MEF Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesta AS
 • Multiconsult AS
 • Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • NCC Roads AS
 • Nelfo
 • NHO Transport
 • NMBU
 • Norconsult AS
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • NTNU
 • Nye Veier AS
 • Omega Holtan AS
 • Oneco AS
 • Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Otera AS
 • Protan
 • Prysmiangroup Norge
 • Pöyry Norway AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Roadworks
 • Ruter AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Satema AS
 • Scanmatic
 • SET Elektro AS
 • Sika Norge AS
 • SINTEFSINTEF Byggforsk
 • Skanska Norge AS
 • Spenncom AS
 • Tom Staurbakk AS
 • Trafsys AS
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trygg Trafikk
 • Veidekke AS
 • VIANOVA
 • Vik Ørsta AS
 • Ølen Betong AS

Andre interesser

 • DNV GL
 • Gjensidige Forsikring ASA
 • If Forsikring AS
 • Landbruksforsikring AS
 • Nemko
 • Norges Eiendomsakademi
 • REN AS
 • Standard Norge
 • Tryg Forsikring

Elektronisk orientering sendt:

Alle medlemmer i standardkomiteene NK 9, NK 18, NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 81, NK99, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215