Forside NEK 600:2021

Om NEK TS 600:2022

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021

NEK TS 600:2022 bygger på kravene i NEK 600:2021 El og ekom i samferdsel og gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav, samt veiledning til en del av kravene i 600:2021.

 

 

Høringsfrist er gått ut!

 

Hva er på høring?

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill på NEK TS 600:2022. 

NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600.

Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem. 

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no.

Høringsfristen er 22.08.2022. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Samferdselsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderiniseringsdepartementet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Mattilsynet (hovedkontoret)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Sjøfartsdirektoratet

Forvaltere

 • Statens vegvesen
 • Nye veier
 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylke

Interesseorganisasjoner

 •  Abelia
 • Boligprodusentene
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Finans Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • NELFO
 • Norges Bonde og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Industri
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter

 • Aas-Jakobsen AS
 • AF Gruppen ASA
 • Asplan Viak AS
 • Aventi AS
 • Avinor AS
 • BKK EnoTek AS
 • BMO Elektro AS
 • Bravida Norge AS
 • Buskerud fylkeskommune
 • Byggenæringens Landsforening
 • Caverion AS
 • COWI
 • ASDNF
 • EBA Entreprenørforeningen
 • Eid Elektro AS
 • Electronova AS
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Giertsen Tunnel AS
 • GeaTech
 • Hareid Group
 • HR Prosjekt AS
 • Hydal AS
 • Hæhre
 • Implenia AS
 • Ing. Rasmussen & Strand AS
 • Integra
 • Jernbaneverket
 • Jøsok Prosjekt AS
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kongelig Norsk Automobilklub
 • KS Kommunenes Sentralforbund
 • Kvinnherad Elektro AS
 • Land Elektriske AS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lastebileiernes Forening
 • LNS AS Strandland
 • MEF Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesta AS
 • Multiconsult AS
 • Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • NCC Roads AS
 • Nelfo
 • NHO Transport
 • NMBU
 • Norconsult AS
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • NTNU
 • Nye Veier AS
 • Omega Holtan AS
 • Oneco AS
 • Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Otera AS
 • Protan
 • Prysmiangroup Norge
 • Pöyry Norway AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Roadworks
 • Ruter AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Satema AS
 • Scanmatic
 • SET Elektro AS
 • Sika Norge AS
 • SINTEFSINTEF Byggforsk
 • Skanska Norge AS
 • Spenncom AS
 • Tom Staurbakk AS
 • Trafsys AS
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trygg Trafikk
 • Veidekke AS
 • VIANOVA
 • Vik Ørsta AS
 • Ølen Betong AS

Andre interesser

 • DNV GL
 • Gjensidige Forsikring ASA
 • If Forsikring AS
 • Landbruksforsikring AS
 • Nemko
 • Norges Eiendomsakademi
 • REN AS
 • Standard Norge
 • Tryg Forsikring

Elektronisk orientering sendt:

Alle medlemmer i standardkomiteene NK 9, NK 18, NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 81, NK99, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215