NEK 420A:2016

Forside NEK 420-A 2016

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420A er en normsamling som omhandler prosjektering, valg av utstyr og utførelse, og kan leses på engelsk og norsk i et kolonneformat.

NEK 420 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Normserien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering og krav til gruver.

 

Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

NEK 420A er en normsamling som omhandler prosjektering, valg av utstyr og utførelse, og kan leses på engelsk og norsk i et kolonneformat.

Følgende normer inngår i NEK 420A:

EN/IEC 60079-14:           Elektriske installasjoner – Prosjektering, valg og utførelse
EN/IEC 60079-17:           Elektriske installasjoner – Inspeksjon og vedlikehold
EN/IEC 60079-19:           Utstyr – Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr
IEC/EEE 60079-30-2:    Varmekabelanlegg – Veiledning for prosjektering, installasjon og vedlikehold

Verdien for deg,

NEK 420 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter utarbeidet av aktuelle myndigheter, DSB, DAT og Ptil.

Tospråklig oversettelse slik at et flerspråklig arbeidsliv kan benytte normen.

Tilleggsmateriale om norske forhold, lover og regler som IEC-normene ikke har!

Oppbygging og struktur

Denne normsamlingen er en delvis oppdatering av NEK 420:2010. Visuelt er den største forskjellen at teknisk innhold kan leses både på engelsk og norsk i to kolonner. Kolonneformatet gir leseren anledning til å lese den originale IEC-teksten i venstre kolonne og den norske oversettelsen i høyre. Dette gir lesere med ulik språkkompetanse anledning til å benytte samme publikasjon. I tolkningsspørsmål kan det også være til hjelp å lese teksten på originalspråket.

Henvisningsgrunnlag i nasjonal forskrift

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420 i tillegg til NEK 400. FHOSEX og FUSEX-forskriftene viser til NEK 420 som en måte å oppfylle forskriften på. Forskrift, veiledning til forskrift og norm angir som regelverk samlet minimums sikkerhetsnivå. Veiledning til forskrift og norm er frivillig og ikke juridisk bindende, men gir føring for det sikkerhetsnivået som kreves av norske myndigheter.