For en lys fremtid

Norsk Elektro­teknisk Komite

Elektrotekniske standarder skaper muligheter

Nyheter

Kurs & konferanser

Våre komiteer

Våre nær 900 komitemedlemmer trekker frem egen kompetanseheving og nettverksbygging i tillegg til å påvirke standardene som de viktigste grunnene til å delta. Det forteller oss at medlemmene opplever stor verdi i å delta.

Bli en del av dette unike nettverket du også. Det er rundt 80 aktive komiteer i Norge å velge mellom. Vi er ganske sikker på at du finner en komite som arbeider innen din fagdisiplin. De aktive norske komiteene speiler de rundt 140 internasjonale komiteene man finner på europeisk og globalt nivå.

Bli med på komitearbeid!

Komitearbeid baseres på frivillig deltakelse fra virksomheter som ser nytten i å bringe frem internasjonal konsensus om produkter eller systemer de arbeider med.

Videre er komitearbeid en arena for de som skal anskaffe de samme produktene og systemene. Stikkordet i sistnevnte sammenheng er å utvikle tilstrekkelig bestillerkompetanse.

Standardiseringsarbeid er en møteplass for ulike interesser som arbeider for å forene avvikende synspunkter.

Utvalgte produkter

Vi leverer og er ansvarlig for ferdigstilling av internasjonale standarder fra IEC og CENELEC.

Se alle produkter