NEK 487:2022

Krav til sikkerhet for sekundær batterier og batteriinstallasjoner

– Sikker drift av stasjonære bly-syrebatterier
– Sikker drift av stasjonære litium-ionbatterier

NEK 487 er en samling av NEK 485:2022 og NEK 486:2021. 

NEK 485 og NEK 486 er meningstro oversettelser av de internasjonale og europeiske standardene EN IEC 62485-2:2018  og EN IEC 62485-5:2020. Begge standardene kan anskaffes enkeltvis i SO nettbutikk.

Driver du eller ditt firma med prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av stasjonære bly-syre og/eller litium-ionbatterier for UPS’er, nødstrøm, energilagring for bolig eller næring mfl., så skal denne standardsamlingen benyttes. NEK 485 og NEK 486 er normative referanser for batteriinstallasjoner i NEK 400:2022.

Pris
kr 1930,- eks. mva.

Om produktet

NEK 487 omhandler installasjonsanvisninger og beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av stasjonære bly-syre og litium-ionbatterier. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet ved drift av batterier og batteriinstallasjoner.  

Viktige temaer som behandles i standarden er: 

  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk – NB! spesielt bearbeidet for norske forhold, med henvisninger til NEK 400 der dette er relevant. 
  • Forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm 
  • Tiltak mot andre farer 
  • Beskyttelse mot skade fra farlige kjemikalier 
  • Plassering og kapsling (innbygging) 
  • Krav til ladestrøm 
  • Merking og instruksjoner 
  • Transport, lagring, avhending og miljøaspekter 
  • Inspeksjon og overvåking 
  • EMC for stasjonære anvendelser