Tilbake

Godt nytt år fra NEK

Et nytt år står foran oss og tiden er inne for et lite tilbakeblikk på året vi har lagt bak oss Og det er litt av et år NEK har vært gjennom. NEK har aldri tidligere hatt så sterk tilstrømming til komite-nettverket. Det grønne skiftet, digitaliseringen og tjenester basert på NEK-standarder skyller over Norge.

-Jeg er stolt over innsatsen som er blitt lagt ned i komiteer og administrasjon i året som har gått. Ser man tilbake er det et formidabelt år vi er i ferd med å avslutte. Vi har beveget oss inn på nye områder som er viktig for det norske samfunnet, vi har tatt store steg i digitaliseringen av NEK og ikke minst gitt ut flere nye standarder. NEKs relevans vises tydelig gjennom den fantastiske tilstrømming av nye medlemmer, smiler Leif Aanensen, adm. direktør i NEK.

Samarbeid med Statens Vegvesen

Foto: Torbjørn Braset

Statens Vegvesen har ikke bare blitt nytt medlem hos NEK i løpet av året, men partene har også inngått en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen skal resultere i en ny standard for el- og ekom i veganlegg. Denne skal erstatte de tekniske og materielle kravene i veinormalen for elektro. For å gjennomføre dette standardiseringsarbeidet ble komiteen NK 300 El og ekom i samferdsel opprettet. Interessen for å delta i arbeidet til NK 300 har vært formidabelt og komiteen teller nå nærmere 40 medlemmer. Komiteen er godt i gang og forventer å lansere NEK 600- El og ekom i veganlegg i løpet av neste år. NEK er det første medlemmet i IEC som har startet et slikt arbeid inn mot samferdselssektoren.

IoT

En egen komite for Internet of Things ble opprettet i 2019. Startskuddet for denne satsningen var IoT-seminaret som ble holdt på vårparten. Interessen for dette fagfeltet er stort og 150 påmeldt seminardeltakere vitnet om dette. I løpet av året har det vært et stort tilsig av nye medlemmer til komiteen. NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things speiler tilsvarende i IEC og teller nå mer enn 20 medlemmer.

Landstrømsforum

Landstrømsforum har virket i snart 2 år og teller nå 130 medlemmer fra hele den maritime bransjen. I 2019 har man begynt å se resultatene av hva en samlet næring har kommet fram til. En viktig prinsippbeslutning om ansvars-grensesnitt ble besluttet på forumsmøtet i desember. Der fattet man også en prinsippbeslutning om frekvens og spenning om bord på skip. På norske fartøy har det vært stor variasjon i de tekniske løsningene og det anses som litt av en milepæl at man nå har blitt enige om nivåene.

Digitale Standarder

Digitaliseringen kom også med full styrke for sentrale publikasjoner fra NEK. Både NEK 400 og NEK 399 blitt fulldigitalisert. Den klare fordelen med å møte standardene gjennom et web-grensesnitt er brukervennligheten. Navigasjon, linker og søk gjør det enkelt og raskt å finne riktig informasjon. Samtidig kan man også legge inn personlige notater og kommentarer. FAQ tjenesten hvor man kan finne mer enn 1.000 spørsmål og svar relatert til standarden. I tillegg er det enkelt å kunne stille egne spørsmål. De digitale utgivelsene finnes tilgjengelig hos Nelfo og Energi Norge.

Nye utgivelser

Det norske elektrotekniske miljøet arbeider i stor grad etter standarder, og nye behov avdekkes stadig.

NEK NSPEK 399 Metode D Høyspenning
Elektrifiseringen av transportsektoren har medført etableringen av nye ladestasjoner for både ferge og elbil. Felles for slike installasjoner er at de krever mye effekt i en begrenset tid. Behovet for å stille krav til grensesnittet mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment har vært tydelig. Komite NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett har derfor på rekordtid utarbeidet en spesifikasjon som gir kravene til dette grensesnittet. Den nye spesifikasjonen, NEK NSPEK 399 Metode D Høyspenning, finnes også i digitalt format.

NEK 405-20 Eltakst
2019 var også året da NEK 405-20 Eltakst ble lansert. Denne standarden kommer samtidig som endringene i Avhendingslova setter strenge krav til selgers ansvar for å dokumentere boligens tilstand. Behovet for gjennomføring av eltakst i forbindelse med boligsalg vil øke og man ser for seg en verdiskapning i flere 100 millioners klassen.

NEK 420 D – Exguiden
Innenfor EX området er NEK 420 serien den ledende standarden. Serien er nå oppgradert med en ny guide for NEK 420 A – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Den nye guiden, NEK 420D, viser gjennom figurer og eksempler hva som er god anvendelse av standarden.

Rekordvekst

-Det er så moro å se at medlemmene strømmer på. Det viser at næringslivet synes at arbeidet vi gjør er viktig. Samtidig er det også moro å se at man ønsker å prioritere dette arbeidet til beste både for egen bedrift, men også for norsk næringsliv. Også internasjonalt er dette unikt om man tar hensyn til befolkningsstørrelsen, avslutter Leif Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023