Tilbake

EMC webinar 20. oktober

EMC er en problemstilling som griper inn i alle el-installasjoner og elektrisk utstyr. Utfordringene knyttet til dette fagfeltet er økende med nye produkter og teknologi. NEK arrangerer derfor et webinar 20. oktober, som vil ta opp problemstillinger knyttet til EMC.

EMC

EMC eller Elektromagnetisk kompatibilitet handler om utstyrs og eller installasjonens evne til å fungere som tiltenkt uten at det forstyrrer eller blir forstyrret av annet utstyr. Krav til EMC omfatter både utstyr og installasjon og er omtalt i en rekke forskrifter og lover. Teknologien har satt EMC på prøve. El og ekom er i ferd med å smelte sammen, nye produkter med innebygde kommunikasjonsløsninger og led-belysningen er bare noen av områdene som gir EMC utfordringer.

Utfordrende

Utfordringen med EMC er at uønskede situasjoner og latente problemer ikke nødvendigvis er så åpenbare. Til sammenligning vil en sikkerhetsgjennomgang av et elektrisk anlegg kunne utføres visuelt og med enklere måleutstyr. For EMC er ikke dette like enkelt. Hva kan man så gjøre for å sikre at utstyr eller installasjoner ikke skaper uønsket interferens med annet utstyr?

Økt oppmerksomhet

Vi tror at EMC i ikke får nok oppmerksomhet og at dette mulig kan føre til problemer nå og i fremtiden. Vi er inne i en endring hvor mer og mer blir elektrifisert, automatisert og smart. Jo smartere utstyr og anlegg er, jo større vil konsekvensen av interferens være. Ofte har produsentene designet utstyret for et gitt miljø og i det ligger det forutsetninger. Holder det å merke seg at utstyret er CE merket? Og hva betyr egentlig dette for installasjonen?

Systemforståelse

Når man kombinerer forskjellig utstyr i en installasjon er det derfor viktig at man har forståelse for hvordan dette utstyr vil fungere sammen. Man må være oppmerksom på installasjonsveiledninger, krav til separasjon og kompatibiliteten mellom utstyret.

Kunnskap

20. oktober inviterer NEK installasjonsbransjen, rådgivende og prosjekterende ingeniører samt andre interesserte i Norge til et webinar hvor temaet er EMC. Hvordan kan installasjonsbransjen bidra til at installasjoner og anlegg i fremtiden fungerer som tiltenkt og uten at det har negativ påvirkning på andre anlegg? Første skritt er økt kunnskap og oppmerksomhet. Vi har derfor invitert foredragsholdere som representerer ypperste kompetanse på området for å gi deg og din virksomhet verktøyene for å sikre god kvalitet fremover også innen EMC.

Du kan forvente å få en grunnleggende innføring i begreper og fenomener, forutsetningene som ligger i CE merket utstyr, eksempler på utfordringer og problemer, innføring i relevant lovverk og god installasjonspraksis gjennom bruk av standarder.

Les mer om EMC webinaret 20. oktober

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024