Tilbake

Landstrømsforum markerer seg

Landstrømsforum har et stadig større engasjement. Nylig ble det lansert veiledere for både fiskerinæringen og havbruksnæringen. Samtidig det skjer mye internasjonalt hvor norske initiativ gir ett markant fotavtrykk. Ett unntak er EU initiativet Hypoblatt hvor det per i dag ikke er med noen nordiske interessenter.

Landstrømsforum lanserer veiledere for havbruksnæringen og fiskerinæringen

Endelig er de her. NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen og NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen.

Begge publikasjonene er fritt tilgjengelig takket være Landstrømsforum og samarbeidet mellom NEK og Enova. Publikasjonene kan søkes opp og lastes ned på standard.no eller på Landstrømsforum.

Begge veilederne tar sikte på å beskrive landstrømsforsyning til fartøy som brukes innenfor de respektive næringene.

Behovet for energimengde og effekt fra land påvirkes av elektrisk drift, lading av batterier, operasjonsmønster og en kombinasjon av disse. Veilederne vurderer disse faktorene opp mot behovet for raske, enkle, robuste og kostnadseffektive løsninger.

Det søkes primært å benytte løsninger som allerede er internasjonalt standardiserte, men det vises også til en løsning som er standardisert av Landstrømsforum. Dette er en løsning som er manuelt håndterbar og går opp til 250 A. Forumet vil jobber videre med å påvirke for at dette skal kunne bli en internasjonal standard.

Markedet for landstrøm er i rask og kontinuerlig utvikling. NEK ønsker derfor tilbakemeldinger fra brukere, slik at et forbedringsarbeid kan starte allerede i løpet av 2023

Ingen nordiske aktører med i HYPOBATT

HYPOBATT (HYper POwered vessel BATTery charging system) er et EU-støttet prosjekt som har samlet 18 aktører fra maritim sektor, for å utvikle et raskt og enkelt ladesystem på flere Mega-Watt. Målene er blant annet å øke tilgjengelighet, redusere energitap og øke batterilevetiden.

Som vi ser av kartet er det ingen Nordiske aktører med på prosjektet. Les mer på www.hypobatt.eu.

Nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt

NEK leder an i utvikling av internasjonale standarder for landstrøm. Inspirert av innspill fra Landstrømsforum lanserer NEK et nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt for DC-landstrøm. Prosjektet er foreslått å bli del fire i den allerede anerkjente publikasjonsserien IEC/IEEE 80005. Det legges opp til et samarbeid mellom ISO, IEEE og IEC, og at arbeidet vil bli ledet av IEC teknisk komite nr. 18 – for skip og offshoreinstallasjoner, som NEK har internasjonalt administrasjonsansvar for.

Hurtigbåter

Det jobbes med å legge frem for styringsgruppen i Landstrømsforum et forslag om å starte arbeidet med et nytt dokument om landstrøm til hurtigbåter. Et slikt dokument vil fokusere på DC-lading og kan bidra med å beskrive hvordan installasjonene bør bygges. Det er også et ønske om å beskrive behovene til denne fartøygruppen. Landstrømsforum ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenkes å delta i et slikt arbeid. Ta kontakt med forumsleder Arild Røed fra NEK.

From Ship to shore med Landstrømsforums Thomas Høven

Arbeidsgruppeleder i Landstrømsforum Thomas Høven, har fått på trykk en artikkel i magasinet Electrification som publiseres av IEEE. Artikkelen går inn på utviklingen av den internasjonale standardserien IEC/IEEE 80005 for landstrømsforsyning. Artikkelen kan lastes ned på følgende LINK.