EMC i elektriske
lavspenningsinstallasjoner

20. oktober 2020

Registrer deg nå

NEK inviterer til EMC seminar med fokus på elektriske lavspenningsinstallasjoner. Seminaret har som hensikt å belyse problemstillingene rundt EMC og sammenhengen mellom CE merket utstyr og installasjon.

Foreløpig program

Åpne alle

20 . oktober kl. 10:00 til 15:00

Registrering

Dato: 20.10 2020,  Adresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo, Pris: Seminaravgift er satt til kr. 3.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 2.500,-. Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.


**********

**********
NEK/NK medlem  Ja   Nei 
Student  Ja   Nei 

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK

Praktiske detaljer

Lilleakerveien 8, Oslo

Tid og sted

Dato: 20. oktober 2020 10:00 – 15:00

Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (ved CC-Vest)

Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

Seminaravgift

Pris: Seminaravgift er satt til kr. 3.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 2.500,-. Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er nettselskaper, prosjekterende, elektroingeniører, elinstallasjonsvirksomheter, ekominstallasjonsvirksomheter.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
Eirik Sollie eller Arild Kjærnli.

 

Om seminaret

Adobe Stock

Smarthus

Generelt

I elektriske installasjoner er det mange problemstillinger som må tas hensyn til for å redusere risiko for uønskede situasjoner som resulterer i skader på mennesker, utstyr, bygning og miljøet. Mange av disse er ganske åpenbare og enkle å identifisere. Men hva med uønskede hendelser man ikke like enkelt kan identifisere og konsekvensene ikke er like åpenbare? 

Som de aller fleste vet og har en formening om er at som en konsekvens av at noe er koblet til elektriske kilder oppstår det elektromagnetiske forhold. Enten i det ledende materialet eller i felt i området rundt. Styrken på dette feltet avhenger av flere faktorer. Uansett, på grunn av dette vil alt installert elektrisk utstyr på en eller annen måte kunne påvirke hverandre i stor eller liten grad. For å redusere risikoen for at utstyr påvirker hverandre på en slik måte at det oppstår uønskede situasjoner, kreves det at det er tatt hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Designet på utstyret skal sørge for prinsipper som immunitet og emisjon er vedlikeholdt. Men hva skjer når utstyret installeres? Blir utstyret installert i henhold til produsentens anvisninger? Og hva skjer når man kombinere forskjellig type utstyr i et større system som produsenten kanskje ikke har tatt høyde for?

NEK inviterer til et EMC seminar hvor vi retter lyset på hvordan installasjonsbransjen kan ivareta sitt ansvar gjennom økt kjennskap til standarder på området. Vi ønsker gjennom seminaret å gi en grunnleggende innføring i EMC, se på hva lover og forskrifter sier og hva som ligger i de aktuelle standardene (NEK 400 og NEK 700). 

Disse kan du forvente å treffe

  • DSB
  • NEK
  • Nemko
  • Nkom
  • PQA as
  • Standard Online