Tilbake

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

I komplekse anlegg kan det være utfordrende å få god oversikt. Standardserien NEK EN IEC 81346 beskriver en metode for tagging av de ulike delene av et anlegg. Ved å ta i bruk metoden vil man få en digital og systematisk oversikt over komponenter, som vil bidra til å optimalisere driften av anlegget.

I en digital verden er det avgjørende å ha et system for strukturering av anlegget enten det er et bygg, elektrisk infrastruktur, oljeplattform eller andre anlegg. Uten systemer vil det bli vanskelig, for ikke å si umulig, å få den nødvendige oversikten som skal til for å optimalisere driften av et anlegg. En avgjørende del av et slikt system er klassifiseringen av de ulike komponentene i en maskinlesbar prosess, forteller Kristoffer Gjertsen, som er fagsjef i NEK.

Standard gir system for klassifisering

Den internasjonale standardiseringskomiteen IEC TC 3 arbeider spesielt med disse problemstillingene. Komiteen har utarbeidet et system for klassifisering av objekter, som gjør det enkelt å identifisere hver enkelt komponent i et anlegg. Dette systemet er dokumentert i standardserien NEK EN IEC 81346 – «Industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industrielle produkter – Struktureringsprinsipper og referansebetegnelser». Standardserien består av fire ulike delstandarder, hvor ISO har bidratt med to av disse:

NEK EN IEC 81346 – Part 1: Basic rules
Denne delen kom i ny revidert utgave i 2022 og beskriver systemet

NEK IEC EN 81346 –Part 2: Classification of objects and codes for classes
Del 2 gir predefinerte koder

ISO 81346 – Part 10: Power supply systems
Omhandler energisystemer

ISO 81346 – Part 12: Construction works and building services
Omhandler bygg og anlegg

Universielt system

Systemet bruker tall og bokstaver for å lage et tag-system. Tag-systemet gir en entydig beskrivelse av de ulike komponentene i anlegget. Systemet er delt inn i ulike aspekter for å være meningsfullt ut ifra det relevante perspektivet, for eksempel funksjonalitet eller plassering. Metoden er universelt og kan brukes av anleggseiere uavhengig av bransje.

-Metoden i NEK EN IEC 81346 kan brukes uavhengig av bransje og firma, og treffer alle deler av en virksomhet fra prosjektering til drift. Informasjonen overføres som teknisk dokumentasjon og gir en digital oversikt over hele anlegget. Den strukturen metoden gir er uvurderlig for å sikre en optimal drift over tid, fortsetter Kristoffer Gjertsen.

NEK EN IEC 81346 kan gi store gevinster

Hovedmålsetningen med metoden i NEK EN IEC 81346 er å skape struktur, oversikt og systematisk drift. I tillegg vil informasjonsutvekslingen man får mot underleverandører som også bruker systemet gi store gevinster. Her er det store ressurser å spare ved at klassifiseringen gir riktig komponent til riktig tid.

-Vi ser at det er stor interesse rundt dette systemet, ikke bare i Norge, men også på global basis. Det er i bruk hos mange av verdens største selskap nettopp fordi man gjør kompleksitet enklere. Selv om mange norske bedrifter allerede har tatt systemet i bruk vil mange flere ha store gevinster ved å bruke denne metoden, avslutter Gjertsen.

Konferanse om NEK EN IEC 81346

NEK inviterer til en konferanse som vil ta for seg NEK EN IEC 81346 og beslektede temaer 11. mai i på Sentralen i Oslo. Konferansen vil passe for både de som har tatt systemet i bruk og de som ønsker et innblikk i fordelene dette vil gi.

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

Under konferansen vil du møte noen av Nordens ledende eksperter innenfor dette fagfeltet. Blant annet kommer dr. ingeniør Eirik Selvik til å holde en presentasjon. Eirik Selvik leder det internasjonale arbeidet som kommer til uttrykk i NEK EN IEC 81346. Selvik blir regnet som en av de fremste internasjonale ekspertene på dette fagfeltet.

 

Les mer og meld deg på konferansen!