Tilbake

2020 – lyspunkter i en vanskelig tid

I et år hvor verden opplever økonomisk fall og kriser på grunn av koronapandemien er det godt med noen lyspunkter. NEK ser ut til å fortsette den positive utviklingen fra tidligere år. Det er vekst i antall komitemedlemmer og aktivitetsnivået vokser videre. NEKs fagansvarlige og komitemedlemmer har omstilt seg raskt til gjennomføring av møter og seminarer digitalt. Arrangementer og utgivelser har kunnet gå nesten som før.

Pilene peker i riktig retning

2020 har så langt vært preget av unntakstilstand på grunn av Covid-19 viruset. NEK er ikke noe unntak fra denne regelen og staben har måtte gjennomføre sitt arbeid fra hjemmekontor. For en organisasjon som har det å føre mennesker sammen som viktigste innsatsfaktor kunne dette få uante konsekvenser. Vi har spurt Leif Aanensen som er administrerende direktør i NEK om hvordan 2020 har vært så langt.

-Det jeg tror alle vil huske fra dette året er virkningene av den alvorlige pandemien og de mange restriksjonene som var nødvendig. Jeg var usikker på hvilke virkninger dette ville få for NEKs virksomhet på kort sikt. Utviklingen av standarder har tradisjonelt foregått i arbeidsgrupper og komitemøter. Det ville ikke vært overraskende om produktiviteten hadde blitt rammet. Da er det gledelig å konstatere at de aller fleste aktiviteter har blitt gjennomført, bare på en ny måte. Det er ganske imponerende at hele vårt apparat på rekordtid har blitt digitale og at produksjonen kan gjennomføres i virtuelle omgivelser. I tillegg til at dette har fungert når det gjelder utvikling av standarder, ser vi at webinarene våre har blitt godt besøkt, med over tusen deltakere så langt i år.

NEK 700 Informasjonsteknologi holdt planen

Det har vært knyttet store forventninger til utgivelsen av NEK 700 Informasjonsteknologi. Standarden har fått en bred utbredelse blant prosjekterende og installatøren. Den er også metoden NKOM henviser til i sine forskrifter.

– En av våre mest omfattende utgivelser i 2020 er NEK 700-serien om informasjonsteknologi. Den består av tre samlinger, henholdsvis NEK 701, 702 og 703. Det ligger omfattende arbeid i vår standardiseringskomite NK 25/205/205, i arbeidsgrupper tilknyttet denne og ikke minst i en omfattende kvalitetssikring av våre fagsjefer. At vi da kan lansere til rett tid med over 400 deltakere på webinar midt under en pandemi imponerer meg. All takk til komiteleder fra Nkom og komitemedlemmer for en flott innsats.

Veksten har ikke tatt pause

NEK har gjennom flere år hatt en betydelig vekst i standardiseringskomiteene. Dette er noe som har fortsatt så langt i 2020 og antall medlemmer er nå 4% høyere enn ved årsskifte.

-Det er godt å vite at vi fortsatt er attraktive for nye medlemmer. Vi har også tatt konsekvensen av at det er mange som er nye og ikke kjenner prosessene rundt standardisering. NEK-akademiet ble derfor lansert i vinter og tar sikte på å utvikle kompetansenivået innen standardisering for våre komitemedlemmer. Totalt er det planlagt 3 kurs i 2020, og det første i februar var fulltegnet allerede etter få dager. De andre kursene fikk også bra med påmeldinger, men vi har vært nødt til å utsette disse på grunn av restriksjonene. Så snart myndighetene gir sitt OK vil vi finne datoer for gjennomføring og åpne for påmelding igjen.

Interessen øker

Interessen og kunnskapen om standardisering er voksende. NEK framstår også som et tungt fagmiljø med sine 700 eksperter og sine 10 fagsjefer.

-Vi ser at NEK har klart å markere seg utenfor vårt tradisjonelle nedslagsfelt. Det er fortsatt et voksende antall som følger oss i sosiale media og nyhetsbrevet får stadig flere mottakere. Dette er en utvikling som er gledelig og som vi fortsatt skal arbeide hardt for å følge opp.

Resten av 2020

NEK har en travel høst foran seg. Flere nye standarder skal lanseres, tidligere standarder skal oppdateres og arrangementene står på rekke og rad.

-Selv om første halvåret har gått bra, må vi forholde oss til at vi er inne i en alvorlig krise. Vi skal gjøre vårt for å levere så godt vi kan og jeg har troen på at vi har komitenettverket med oss. Fram mot jul planlegger vi lansering av mange nye standarder, webinarer og seminarer. Jeg kan nevne ny NEK 405 Elkontroll, NEK 486 Li-ion batterier, NEK 410 Maritime el-installasjoner og ikke minst NEK 600 El- og ekomanlegg i vegsystemer, som det har vært sterk interesse rundt. Det er også store forventninger til vårt webinar om Solcelle og energilagring. Webinaret vil avholdes med 2 timers sesjoner over 3 dager i september.

Aanensen avsluttet med å ønske ansatte, medlemmer og lesere en riktig god sommer.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023