Komitearbeid

Komitémøte BTTF-62-3 juni 2015

Komitémøte BTTF-62-3 juni 2015

NEK

Påvirk innholdet i standardene!

Medlemmene i en komité er fageksperter som bidrar til å opprettholde et høyt faglig nivå i komiteen. Målet er å utvikle så gode, omforente tekniske standarder med så høy kvalitet som mulig.

Deltakelse i standardiseringsarbeid vil være et viktig element i den faglige utviklingen i deltakernes organisasjon. Medlemmene vil inngå i et sterkt faglig nettverk, kan utveksle erfaringer og knytte kontakter det kan trekkes veksler på i egen arbeidshverdag. Komitearbeid er en fin måte å skape nettverk mot fageksperter i andre organisasjoner, videre til å skape forståelse i forhold til de ulike rollene som produsent, myndighet eller bestiller/utfører.

Prinsippene for standardiseringsarbeid

Standardiseringsarbeid baseres på følgende hovedprinsipper: Åpenhet, frivillighet og konsensus. Arbeidet baseres på frivillig deltakelse fra virksomheter som ser nytten i å bringe frem internasjonal konsensus om produkter eller systemer de arbeider med. Videre er komitearbeid en arena for de som skal anskaffe de samme produktene og systemene. Stikkordet i sistnevnte sammenheng er å utvikle tilstrekkelig bestillerkompetanse. Standardiseringsarbeid er dermed en møteplass for ulike interesser som arbeider for å forene avvikende synspunkter.

Som deltaker i en komite vil du delta i konstruktive faglige diskusjoner med øvrige medlemmer i komiteen. Mange avgrenser sin deltakelse til nasjonalkomiteen og legger størst vekt på å holde seg orientert om hva som skjer. En del komitemedlemmer velger i tillegg å delta i internasjonale arbeidsgrupper hvor fremtidige standarder utvikles.

Bli medlem

Vi har tilrettelagt et interesseskjema som du kan benytte for å melde din interesse for deltakelse i komitearbeid. Etter vi mottar dette, vil en av våre fagsjefer kontakte deg for en uforpliktende samtale om hvilken eller hvilke komiteer som kan være aktuelt for deg og din virksomhet.

Søk om medlemskap