Tilbake

Tolkning av NEK 400

Komiteen NK 64 er ansvarlig for utgivelse av NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner. NK 64 er også ansvarlig for å foreta tolkninger av problemstillinger som ikke direkte er behandlet i NEK 400. På et av sine møter i 2019 ble det foretatt en tolkning av krav til solcelleomformere.

Solcelleanlegg

TOLKNING – Strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett

NK64 har på sitt møte 2019-06-06 behandlet problemstilling vedrørende tilknytning av strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett.

Problemstillingen ble reist av NK21/NK120 som uttrykte et ønske om at NEK 400-7-712:2018 spesifikt skulle kreve at solcelleomformere skulle være i samsvar med både NEK EN 62109 og NEK EN 50438.

NK64 har funnet at et krav om samsvar med NEK EN 50438 for solcelleomformere i NEK 400-7-712:2018 ikke er riktig da NEK EN 50549-serien (som har erstattet NEK EN 50438) ikke er en produktnorm men en norm med tekniske krav til beskyttelse og karakteristika ved tilknytning av alle typer strømforsyningsenheter (ikke bare en solcelleinstallasjon) til et fordelingsnett.

Samtidig ser NK64 det fornuftig at NEK 400-5-51:2018, avsnitt 551.6.4 gir informasjon om hvilken norm en nettleverandør bør legge til grunn for sine krav. Disse kravene er ikke omfattet av omfanget for NEK 400:2018.

NK64 har derfor på sitt møte 2019-06-06 vedtatt følgende tolkning til NEK 400-5-55:2018, avsnitt 561.6:

Normene NEK EN 50438 og NEK EN 50549-1 spesifiserer krav til tilknytning av en strømforsynings-enhet som skal drives i parallell med en allmenn lavspennings strømforsyning. Kravene i disse normene er relevante for å tilfredsstille kravene spesifisert i avsnittene 551.6.3, 551.6.4 og 551.6.5 i NEK 400-5-55:2018 og anbefales brukt.

NEK EN 50438 er erstattet av NEK EN 50549-1:2019, men vil kunne anvendes inntil den blir trukket tilbake av NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023