Tilbake

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Lysstoffrørene vil forsvinne i løpet av 2023 på bakgrunn av forbudet mot å bruke kvikksølv. De tradisjonelle lysstoffrørene vil derfor erstattes av lyskilder basert på LED-teknologi.

Kvikksølv er et metall som er svært helse og miljøskadelig. På grunn av de mange gode egenskapene har kvikksølv blitt brukt i mange ulike sammenhenger opp igjennom historien i alt fra utvinning av gull, maling og flosshatter. Konsekvensene har dessverre vært dramatiske med store helseplager og død for personer som har blitt eksponert for kvikksølv.

Hvorfor kvikksølv?

Lysstoffrørene og enkelte sparepærer er basert på kvikksølv. Når kvikksølv blir utsatt for elektrisitet avgir det ultrafiolett (UV) lys. Dette lyset treffer en fosfor belagt kjerne i lysstoffrøret, som sender ut synlig lys. Lyset har en jevn og fargenøytral tone, som gjør at lysstoffrør egner seg i miljøer hvor godt lys er viktig. Samtidig har også lysstoffrørene vært energieffektive sammenlignet med glødelampene som lenge var alternativet.

Forbud mot kvikksølv

Det har helt siden 2008 vært et forbud mot å benytte kvikksølv i elektriske og elektroniske produkter i Norge. Imidlertid har lysstoffrør og enkelte sparepærer vært unntatt dette forbudet. Rett og slett fordi det ikke har vært noen fullgode alternativer. Dette er imidlertid i ferd med å bli historie, og i løpet av 2023 skal lyskilder med kvikksølv fases ut og armaturer i fremtidige installasjoner vil være LED-basert.

Det vil imidlertid fortsatt være lov å selge lysstoffrør også etter forbudet, men bare for å tømme lager. Dette bare være en overgangsordning og representere en kort utsettelse, da det ikke vil være lov til å supplere lageret.

Er LED et fullgodt alternativ?

Det er alltid vanskelig å erstatte et produkt som har hatt funksjonsmessig overlegne egenskaper. LED-belysning har nå fått oppgaven med å erstatte lysstoffrør og sparepærer med kvikksølv. Lyskilder med LED ble først tatt i bruk i større skala av det profesjonelle markedet på begynnelsen av 2000-tallet. Siden har teknologien gjennomgått en rivende utvikling.  En LED lyskilde i dag, av god kvalitet, innehar alle de egenskapene som konvensjonelle lysrør har/hadde og i flere tilfeller bedre egenskaper.

LED lyskildene er enkle å dimme, og egner seg godt for lysstyring . Dette bidrar både til å forlenge lyskildens levetid og begrense energiforbruket. LED er også vesentlig mer energieffektive enn lysrør. Som en tommelfingerregel sier man at besparingen ved bruk av LED er 50 % sammenlignet med konvensjonelle lyskilder.  Kvaliteten på LED lyskildens fargetemperatur og fargegjengivelse er også blitt utrolig bra. For LED-lyskilder er heller ikke flimmer noen utfordring så lenge man holder seg til produkter av høy kvalitet.

Hva skjer med eksisterende armaturer?

I Norge har man beregnet at det finnes 8 – 10 millioner armaturer for lysstoffrør. Om man skulle bytte ut alle disse i løpet av kort tid vil det ikke finnes nok produkter på markedet. Samtidig må alle armatur er installeres av en elektriker. Selv om man kunne allokere alle elektrikere i Norge til oppgaven vil det fortsatt ikke være tilstrekkelig kapasitet til å få løst dette innen rimelig tid.

Et alternativ til å bytte ut armaturen er å bygge den om. En slik ombygging vil kreve en ny CE merking da produktet har blitt endret. Ansvaret for CE merkingen vil den som har foretatt modifiseringen ha. Imidlertid finnes det også «kit» løsninger hvor produsenten har tatt ansvaret for sertifiseringen. Denne ombyggingen må foretas av elektriker.

Det finnes også LED-lysrør som kan kobles rett i gamle armaturer. Imidlertid vil man da bruke utstyret på en måte det ikke er beregnet på. Det er mange ulike produsenter av LED-lysrør hvor kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene. Noen har løsninger som kan fungere, men absolutt ikke alle.

Ekspertens anbefaling

Vi har tatt en prat med Tommy Dahl, som er belysningsrådgiver i Glamox. Han arbeider daglig med problemstillinger knyttet til lysarmaturer.

-Kvaliteten til LED har blitt utrolig bra og det er nå muligheter med belysning som vi ikke hadde med konvensjonelle lyskilder. Men pris og kvalitet henger ofte sammen.

De tre klare valgene vi har ved utfasing av lysrøranleggene er:

  1. Skifte ut eksisterende lysarmatur i sin helhet med ny LED armatur. Enten med 1-1 bytte, eller man kan benytte muligheten for å optimalisere lysanlegget.
  2. Oppgradere eksisterende armatur med nytt LED-kit. Da beholder vi selve armaturhuset, men skifter ut alle andre komponenter. I de fleste tilfeller også optikken.. Dette er gjerne den mest bærekraftige løsningen
  3. Her beholder man den gamle lysrørarmaturen, og i utgangspunktet skifter man kun ut lysrørene med LED-lysrør. Her begynner imidlertid utfordringen. I dette tilfeller er vi avhengig av hvilken type forkobling som finnes i armaturene og hvilken type LED lysrør som skal settes inn. Dette er som regel ikke rett frem, gg fallgruvene kan være mange

En vurdering man også må foreta er å se på levetiden til eksisterende armaturanlegg. Er armaturanlegget 3-4 år gammelt kan man vurdere å velge en annen løsning enn om anlegget er 20 -30 år, avslutter Tommy Dahl.

 

Les mer om komitearbeid!