Tilbake

Norge tar ledelsen innenfor landstrøm for skip

Landstrøm for skip vil gi et viktig bidrag i arbeidet med å minske utslippet av avgasser. En nordmann vil nå lede den viktige internasjonale standardiseringen.

Thomas Høven fra Siemens og medlem av NEK/NK18

Skip i havn er en av de største bidragsyterne til lokalt CO2 og NOx utslipp, som kraftig forverrer helse og miljø for dyr og mennesker. NEK arbeider derfor målrettet og hardt for å sikre funksjonelle og bærekraftige landstrømstilkoblinger for skip. Dette arbeidet foregår på en global arena og vil sikre at resultatet ikke bare kommer norske havner til gode, men også tilfredsstiller behovene til internasjonal skipsfart.

Norges sterke posisjon innenfor dette feltet blir nå befestet ved at norske Thomas Høven, fra Siemens og medlem av NEK/NK18, er valgt til å lede det viktige arbeidet med utvikle aktuelle internasjonale standarder. NEK har også sett nødvendigheten av å involvere aktørene på et bredt plan og har derfor tatt initiativ til å etablere et nasjonalt forum for landstrøm.

Følg med på www.nek.no denne høsten.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Dato
14.12.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022

Hvordan kan havvind bli en norsk suksess?

Dato
04.03.2022