Tilbake

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Tekst: Arild Røed – Secretary IEC TC 18 Electrical installations of ships 

Arbeidet med en internasjonal standard for landstrøm opp til 1000 V AC har akkurat kommet et godt stykke videre, men reisen er ikke helt i mål enda. Et nytt utkast ble sirkulert 2. februar 2024. Det er derfor håp om at de siste detaljene kan komme på plass i tredje kvartal 2024.

Landstrømstandard for lavspenning 

Det tar tid å utvikle en standard, men IEC/IEEE 80005-3 Lavspenning landstrømstilkobling, har hatt en uvanlig lang reise. Prosjektet ble godkjent i 2014 og har formelt sett pågått siden da. Egentlig startet arbeidet enda tidligere, men da var det høyspenning over 1 000 AC som var i fokus. Første utgave av IEC/IEEE 80005-1 for høyspenning ble publisert i 2012. Allerede da var man da bevisst på behovet for en standard for lavspenning.  

Med fokus på lavspenning fikk arbeidsgruppen ny leder i 2012. Franske Daniel Radu ledet et ekspertteam fra Schneider i Frankrike. Daniel Radu satt som convener i en lang periode. Han og hans team skal ha mye av æren for grunnlaget som ble lagt for dette arbeidet. 

Midlertidig løsning 

For å komme raskt ut til markedet med noen standardiserte krav ble det på relativt kort tid satt sammen et dokument for lavspenning. Arbeidsgruppen var klar over at det måtte gjøres et mye grundigere arbeid på dette dokumentet. De valgte derfor å publisere en «Publically available specification» (PAS), i stedet for en internasjonal standard. En PAS blir ofte brukt i tilfeller hvor det vil få tid å få på plass en standard, men markedet har behov for en umiddelbar løsning. I 2014 kom derfor IEC PAS 80005-3. Dette var en ren IEC publikasjon og ble ikke gitt ut sammen med IEEE og ISO, selv om eksperter fra IEEE og ISO var med på å utforme dokumentet.  

Tanken var altså å komme markedet til unnsetning med PAS-dokumentet, og at noe var bedre enn ingenting. Samtidig jobbet arbeidsgruppen videre med en fullverdig standard med såkalt trippel logo, IEC/IEEE/ISO. Som sagt så gjort. Imidlertid skulle det vise seg å ikke være fullt så enkelt. De store variasjonene i lavspentnettet og de mange ulike meningene om behovene for de ulike fartøytypene gjorde at arbeidet gikk sakte fremover.  

Bråstopp for arbeidet 

Imidlertid kunne ikke Radu og hans team fortsette arbeidet i 2016, selv om de hadde kommet såpass langt som å komme gjennom første votering (CDV) på IEC/IEEE 80005-3. Arbeidsgruppen bestod da av en mengde eksperter. Imidlertid hadde nok mange sett hvilken stor innsats Radu hadde nedlagt, og mente de ikke kunne stille opp på samme måte. Uten leder stoppet dermed arbeidet opp. 

NEK tar ansvar  

Ett år gikk uten at noe arbeid ble utført, men så tok NEK grep. NEK hadde og har fortsatt sekretariatsansvaret i IEC TC 18 som administrerer arbeidet med arbeidsgruppene innen skip og offshore, inkludert JWG 28 som jobber med IEC/IEEE 80005-serien.  

I 2017 inngikk NEK en avtale med Thomas Høven fra Siemens (nå Siemens-energy), om å ta over som leder av JWG 28. Det tok naturligvis enda en del tid å få arbeidet tilbake på skinner, men per dags dato er Høven fortsatt leder for JWG 28. Vi kan trygt si at han har virkelig fått fart på arbeidet. Parallelt med lavspenningsarbeidet kom høyspenningsstandarden i ny utgave i 2019. Deretter har det kommet to amendement til standarden. Nå står lavspenningstandarden IEC/IEEE 80005-3 for døren. Etter over 40 Teams-møter i en egen arbeidsgruppe under JWG 28, ble det til slutt konsensus om et nytt utkast (CDV2) i et fysisk arbeidsmøte i oktober 2023. 

Siste frist for kommentarer 

Innen 29. mars skal alle nasjonalkomiteer, inkludert den norske (NK 18), gi sine innspill det nyeste utkastet. Deretter må JWG 28 gå gjennom alle innspillene. Se egen artikkel om endringene i utkastet sammenlignet med IEC PAS 80005-3 som ble publisert i 2014.  

Les mer om NEKs arbeid med landstrøm